Έρευνα με στόχο τη μελέτη διαφόρων αγροτεχνολογικών παραμέτρων στην καλλιέργεια των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών: αναπαραγωγή, πολλαπλασιαστικό υλικό, βιολογικές μέθοδοι παραγωγής, καθώς και σε μετασυλλεκτικές επεξεργασίες, την τεχνολογία και ανάλυση αιθερίων ελαίων και άλλων βιοδραστικών δευτερογενών μεταβολιτών. 

 • Πολλαπλασιαστικό Υλικό 
  • Έρευνα με στόχο τη δημιουργία Ελληνικών Ποικιλιών Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών.  
  • Δημιουργία βελτιωμένου γενετικού υλικού Ελληνικών Αρωματικών, Φαρμακευτικών φυτών ως προς τα αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 

Βελτιωτικό πρόγραμμα χαμομηλιού

 

_auto_generated_thumb_ _auto_generated_thumb_

Βελτιωτικό πρόγραμμα ρίγανης

 

_auto_generated_thumb_ _auto_generated_thumb_ _auto_generated_thumb_

Επιλογές Σιδερίτη S. scardica, S. raeseri

 

Γενετική βελτίωση Μάραθου

 

Γενετική βελτίωση λεπτόφυλλου βασιλικού

 

 • Αειφορική παραγωγή Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών – εφαρμογή Αρχών Βιολογικής Καλλιέργειας στα Αρωματικά φαρμακευτικά φυτά
  • Μελέτη γενετικών, φυσιολογικών, οικολογικών παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση και ποιότητατων καλλιεργούμενων Αρωματικών φαρμακευτικών φυτών καθώς και των παραμέτρων συγκομιδής

Πιλοτικές καλλιέργειες Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών σε διαφορετικά αγρο-οικολογικά περιβάλλοντα

  • Μελέτη αγροτεχνολογικών πρακτικών και βελτιστοποίηση καλλιεργητικών χειρισμών (αναπαραγωγή, λίπανση, φυτοπροστασία, άρδευση κλπ), με έμφαση σε βιολογικές μεθόδους παραγωγής αρωματικών φαρμακευτικών φυτών

Αγενής και εγγενής αναπαραγωγή Αρωματικών φαρμακευτικών φυτών

_auto_generated_thumb_ _auto_generated_thumb_

Επίδραση διαφορετικών τύπων εδαφοκάλυψης στην απόδοση και ποιότητα του βασιλικού και τανάτσετου

 

 • Συλλογή – Διατήρηση Εκτός Tόπου (exsitu) – Τεκμηρίωση και αξιοποίηση αυτοφυούς χλωρίδας Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών

Σε υπαίθρια συλλογή στο χώρο του αγροκτήματος του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, διατηρούνται exsitu πλέον των 200 taxa (είδη, υποείδη) Ελληνικών Aρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών, που έχουν συλλεχθεί είτε από τη φύση, είτε αποτελούν «τοπικές ποικιλίες», που καλλιεργούνται παραδοσιακά από παραγωγούς, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η συλλογή έχει καταχωρηθεί στη Βάση Συλλογών Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών του European Cooperative Programme for PlantGeneticResources (ECPGR) – MAP WorkingGroup. Για τα περισσότερα είδη, διατηρείται γενετικό υλικό αρκετών σπορομερίδων (accessions).

_auto_generated_thumb_

ex situ Συλλογή διατήρησης Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων

  • Μελέτες για εισαγωγή στην καλλιέργεια (domestication) αυτοφυών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών της ελληνικής χλωρίδας. Προσδιορισμός εδαφο κλιματικών παραγόντων και ανάπτυξη κατάλληλων αγροτεχνολογικών πρακτικών: Μέθοδοι Αναπαραγωγής, Πρωτόκολλα Καλλιέργειας προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του εκάστοτε είδους.
  • Μελέτη φυσικών πληθυσμών - χαρακτηρισμός οικοτόπων και προσδιορισμός οικοφυσιολογικών παραμέτρων αυτοφυών Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών, με μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον

  

 •  
  • Αξιολόγηση και Αξιοποίηση γενετικού υλικού αυτοφυών Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών της ελληνικής χλωρίδας
  • Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας και χημειοποικιλότητας με κλασσικές και σύγχρονες τεχνολογίες genomics/ metabolomics, με στόχο την επιλογή των βέλτιστων για καλλιέργεια και για προγράμματα γενετικής βελτίωσης

 • Μετασυλλεκτικές επεξεργασίες
  • Τεχνολογίες επεξεργασίας Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών και μελέτη των υπεισερχομένων παραμέτρων (ξήρανση, κατάτμηση)
  • Μελέτη μεθόδων παραλαβής πτητικών κλασμάτων, αιθερίων ελαίων, εκχυλισμάτων και των παραμέτρων που επιδρούν στην απόδοση και την ποιότητα αυτών

_auto_generated_thumb_ _auto_generated_thumb_

 • Ανάλυση -Εκτίμηση της ποιότητας Αρωματικών φαρμακευτικών φυτών
  • Προσδιορισμός της περιεκτικότητας δρογών σε αιθέριο έλαιο, με επίσημες μεθόδους των Φαρμακοποιών
  • Εκτίμηση αντιοξειδωτικού περιγράμματος σε αυτοφυή και καλλιεργούμενα είδη: φαινολικά συστατικά, φλαβονοειδή, αντιοξειδωτικό δυναμικό κ.α
  • Ανάλυση δευτερογενών μεταβολιτών
   • αιθερίων ελαίων, με εφαρμογή χρωματογραφικών – φασματοσκοπικών τεχνικών: Αέρια –Υγρή Χρωματογραφία (GC), Αέρια –Υγρή Χρωματογραφία σε σύζευξη με Φασματοσκοπία Μάζας (GC/MS).
   • Ανάλυση – Προσδιορισμός ουσιών με αντιοξειδωτική δράση (Φαινολικά, φλαβονοειδήκ.α), με Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής απόδοσης (HPLC)
   • Ερευνητικές συνεργασίες σε μελέτες βιοδραστικότηταςαιθερίων ελαίων

GCMS, HPLC

Οι παραπάνω ερευνητικές εργασίες χρηματοδοτούνται

 • μέσω υλοποιούμενων έργων το πλαίσιο ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων
 • αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • συμβάσεων έρευνας (contractresearch) με ιδιωτικούς φορείς

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Χατζοπούλου Πασχαλίνα
Τακτική Ερευνήτρια

Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 200)
Fax +302310473024

e-mail: chatzopouloy@ipgrb.gr