Φυτώριο μητρικών ειδών με χρήση αρωματική-φαρμακευτική ή ανθοκομική, για πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού.

 

Το ΕΠΑΑΑΕ, υλοποιώντας τον Τεχνικό Κανονισμό Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού ΑΦΦ (ΦΕΚ 2663 Β/8-10-2014) και έχοντας φυτωριακή άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαθέτει προς πώληση πολλαπλασιαστικό υλικό ειδών της ελληνικής χλωρίδας προς κάθε ενδιαφερόμενο. Όλα τα είδη συνοδεύονται από (α) πρωτόκολλο αναπαραγωγής,  (β) τριπλότυπο Δελτίο Διάθεσης πολλαπλασιαστικού υλικού και (γ) ετικέτα προμηθευτή. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.bbgk.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Μαλούπα Ελένη 
Τακτική Ερευνήτρια

Ελληνικά αυτοφυή
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. 2310 471544  (εσωτερικό 210)
Fax 2310 473024

e-mail maloupa@bbgk.gr