Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

  • Συμμετοχή στην  υποστήριξη  πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών,
  • Υποδοχή φοιτητών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και επίβλεψη της  πρακτικής τους άσκησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Μαλούπα Ελένη 
Τακτική Ερευνήτρια

Ελληνικά αυτοφυή
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. 2310 471544  (εσωτερικό 210)
Fax 2310 473024

e-mail maloupa@bbgk.gr