Από το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων και τις εγκαταστάσεις στη Θέρμη Θεσσαλονίκη διατίθονται προς πώληση σε παραγωγούς, ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς οι εξής ποικιλίες, ενώ οι σπόροι δυτικού τύπου διατίθενται και κουφετοποιημένοι για χρήση σε σύστημα επίπλευσης (float system), σε συσκευασίες 100g .

 


 

  Οι τιμές πώλησης ορίζονται κάθε χρόνο από το ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και σύμφωνα με την απόφαση αρ. θέμ. 33 (ΑΔΑ: Ψ3ΞΜΟΞ3Μ-ΘΞ3) της 83ης/20,21-12-2016 συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, οι ισχύουσες τιμές αναφέρονται παρακάτω. 

Τύπος Καπνόσπορου

Συσκευασία (γραμμάρια)

Τιμή (€) χωρίς ΦΠΑ

Ανατολικού τύπου

10

2,40

20

4,50

50

10,00

100

20,00

Δυτικού τύπου

20

6,30

 

50

14,50

 

    100

29,10

Κουφετοποιημένος

    100

44,00

 

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Τσαλίκη Ελένη
Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Χημεία & Τεχνολογία Βιομηχανικών Φυτών
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 106) 
Fax +302310473024

e-mail: tsaliki@ipgrb.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δρ. Καλύβας Απόστολος 
Εντεταλμένος Ερευνητής

Γενετική Βελτίωση Καλλιεργούμενων Φυτών
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 107)
Fax +302310473024

e-mail: kalyvas@ipgrb.gr