Τα καλλιεργούμενα στον κόσμο καπνά ταξινομούνται ανάλογα με τον τρόπο αποξήρανσης τους στις εξής κλάσεις

 

  • Ομάδα Ι: Θερμοαποξηραινόμενα – Flue cured. Αναφέρονται τα καπνά που αποξηραίνονται σε ειδικούς φούρνους με ελεγχόμενες συνθήκες κυκλοφορίας του αέρα, της θερμοκρασίας και της υγρασίας, κυρίως τα τύπου Βιρτζίνια
  • Ομάδα ΙΙ: Αεροαποξηραινόμενα (light, air cured) καπνά που αποξηραίνονται στον αέρα υπό σκιά σε ξηραντήριο και τα οποία δεν έχουν υποστεί ζύμωση, κυρίως τα τύπου μπέρλευ
  • Ομάδα ΙΙΙ: Αεροαποξηραινόμενα (dark, air cured) καπνά που αποξηραίνονται όπως της ομάδας ΙΙ, αλλά τα οποία έχουν υποστεί φυσική ζύμωση πριν διατεθούν στο εμπόριο,
  • Ομάδα ΙV: Fired cured, Καπνά που αποξηραίνονται με φωτιά
  • Ομάδα V: Ηλιοαποξηραινόμενα (sun-cured) καπνά που αποξηραίνονται στον ήλιο, κυρίως τα ανατολικού τύπου

 

 

Στην Ελλάδα με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2014 12165 παραγωγοί καλλιεργούσαν τα ηλιοαποξηραινόμενα καπνά, 441 τα τύπου Βιρτζίνια και μόνο 21 παραγωγοί τα τύπου μπέρλευ.  Σε όλη την ΕΕ, 54.470 παραγωγοί ασχολούνται κύρια με την καπνοπαραγωγή, 43%  από τους οποίους είναι στην Βουλγαρία και 23% στην Ελλάδα. Οι τιμές πώλησης των καπνών στην Ελλάδα το 2014 και οι μέσες τιμές στην ΕΕ παρουσιάζονται στον πίνακα. 

 

Πίνακας : Μέσες τιμές καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα το 2014 (euros/kg)

 

Ομάδα Ι

Ομάδα ΙΙ

Ομάδα ΙΙΙ

Ομάδα IV

Ομάδα V

Ελλάδα 2014

2,02

2,00

 

 

3,57

ΕΕ 2014

2,27

1,83

1,44

3,74

3,07

ΕΕ 2013

2,29

1,84

1,43

4,02

3,66

ΕΕ 2012

2,06

1,70

1,38

3,05

3,71

ΕΕ 2011

2,10

1,80

1,38

3,90

3,71

 

 

 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα καλλιεργούνται κυρίως οι ανατολικού τύπου ποικιλίες (Ξάνθη 81 και Ξάνθη 2Α), η ποικιλία καπνού Κατερίνη 53 κυρίως στον ομώνυμο νομό και σε μικρότερη έκταση τα καπνά Νίκη, Βιρτζίνια και Μπέρλευ. Οι ποικιλίες αυτές δημιουργήθηκαν από το πρώην Καπνολογικό Ινστιτούτο Δράμας και σήμερα διατίθενται στους καλλιεργητές από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό - ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι ποικιλίες καπνού που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, παρουσιάζονται στον Πίνακα και παρακάτω αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών που κυκλοφορούν κυρίως στην Ελλάδα.

 

 

Πίνακας : Εγγεγραμμένες ποικιλίες καπνού στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών. 
(για τις ποικιλίες που περιγράφονται παρακάτω να έχει Link στον πίνακα) 

α/α

Ποικιλία

 

Ανατολικού τύπου

1

Ξάνθη 2Α

2

Ξάνθη 81

3

Νιγρίτα 34

4

Ζίχνα Παγγαίου

5

Δράμα Ζ7

6

Δοξάτο

7

Κατερίνη 53

8

Σαμψούς 79

9

Κολινδρός

10

Ελασσόνα 26

11

Κοντούλα Ζαγκλιβερίου Ζ

12

Καράτζοβα 7

13

Μυρωδάτο Αγρινίου 13Β

14

Θεσσαλία 26

15

Τσεμπέλια Αγρινίου 21

16

Αργυρούδης 14Α

17

Άργους Προσύμνη

18

Πτολεμαϊδα 63

19

Μαύρος Υπάτης

20

Τραπεζούς

 

Δυτικού τύπου

21

Βιρτζίνια Ε9

22

Νίκη

23

Κλειώ

24

Μπέρλευ 21Ε

 

1.    Ξάνθη 2Α (ΒΞ 2Α): Ποικιλία ανθεκτική στη ξηρασία, συνίσταται σε εδάφη  φτωχά και ορεινά. Καλλιεργείται κυρίως στη Θράκη και δίνει προϊόν άριστης ποιότητας, με έντονο ευγενές άρωμα. Είναι ποικιλία υψηλόσωμη, μικρόφυλλη, άμισχη, πρώιμη στην ωρίμανση με μικρές ταξιανθίες.

 

2.    Ξάνθη 81 (ΒΞ 81): Στα βοτανικά και αγρονομικά-φυσιολογικά χαρακτηριστικά είναι όμοια με την Ξάνθη 2Α, υπερτερεί όμως σε ποσότητα και ποιότητα σε ποτιστικές καλλιέργειες.

 

3.    Κατερίνη 53 (Σ 53): Υψηλόσωμη, μετριόφυλλη, έμμισχη με μικρό γυμνό μίσχο, λεπτόσωμη, πυκνόφυλλη, κανονική στην ανάπτυξη, μέσου αριθμού φύλλων. Φύλλα καρδιόσχημα, πλατιά μέσου πάχους και ταξιανθία διακλαδιζόμενη.

 

4.    Νίκη: Ποικιλία καπνού δυτικού τύπου με ύψος (από τη βάση μέχρι 2 φύλλα πριν την ανθοταξία) μεγαλύτερο από 106 εκ. Το φυτό έχει κωνικό σχήμα, με φύλλα άμισχα. Η μέση σχέση μήκους/πλάτους στο μεσαίο χρήσιμο φύλλο είναι 2,2-1,8. Η ποικιλία θεωρείται πρώιμη με 61-70 ημέρες βλαστική περίοδο ανάπτυξης (ημέρες από τη μεταφύτευση μέχρι να ανθίσει το 50% των φυτών). Η περίοδος συλλογής από την έναρξη μέχρι τη λήξη της συλλογής είναι πολύ μεγάλη (>60 ημέρες).

 

5.     Βιρτζίνια Ε9: Ποικιλία καπνού δυτικού τύπου με ύψος (από τη βάση μέχρι 2 φύλλα πριν την ανθοταξία) μεγαλύτερο από 106 εκ. Το φυτό έχει κωνικό σχήμα, με φύλλα άμισχα. Η μέση σχέση μήκους/πλάτους στο μεσαίο χρήσιμο φύλλο είναι 2,2-1,8 και ο αριθμός των χρήσιμων φύλλων είναι 26-30 φύλλα. Η ποικιλία θεωρείται πρώιμη με 61-70 ημέρες βλαστική περίοδο ανάπτυξης (ημέρες από τη μεταφύτευση μέχρι να ανθίσει το 50% των φυτών). Η περίοδος συλλογής από την έναρξη μέχρι τη λήξη της συλλογής είναι μεγάλη (53-59 ημέρες) και ο τρόπος ωρίμανσης των φύλλων είναι σε όλο το έλασμα.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Τσαλίκη Ελένη
Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Χημεία & Τεχνολογία Βιομηχανικών Φυτών
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 106) 
Fax +302310473024

e-mail: tsaliki@ipgrb.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δρ. Καλύβας Απόστολος 
Εντεταλμένος Ερευνητής

Γενετική Βελτίωση Καλλιεργούμενων Φυτών
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 107)
Fax +302310473024

e-mail: kalyvas@ipgrb.gr