Το Ινστιτούτο Βάμβακος ιδρύθηκε το 1931 με στόχο την καθοδήγηση της προσπάθειας για την ανάπτυξη της βαμβακοκαλλιέργειας στη χώρα μας. Από το 1936 το Ινστιτούτο χωρίσθηκε στο Ινστιτούτο Βάμβακος και Βιομηχανικών Φυτών, αρμόδιο για την έρευνα και τεχνολογία και στον Οργανισμό Βάμβακος με σκοπό να ασχολείται με την εφαρμογή των πειραματικών δεδομένων καθώς και με τα προβλήματα του εκκοκκισμού, της ταξινόμησης και εμπορίας του προϊόντος.

 

Μέχρι το 1990 το Ινστιτούτο Βάμβακος και Βιομηχανικών Φυτών (Ι.Β.Β.Φ) ανήκε στο Υπουργείο Γεωργίας και από τον Αύγουστο του 1990 στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ) που εποπτευόταν από το Υπουργείο Γεωργίας.

Institute 1 small

 

Κατόπιν της σύστασης του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ με το Ν. 4002/22-08-11 (ΦΕΚ 180/22-08-11) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 188763/10-10-11 (ΦΕΚ2284/Β/13-10-11) και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 919/131869/27-10-2014 (ΦΕΚ 2889/Β/27.10.14) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων "Οργανισμός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ - (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) - Ν.Π.Ι.Δ. συστάθηκε το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, από τη συγχώνευση οκτώ  μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας (1. Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, 2. Ινστιτούτου Σιτηρών, 3. Ινστιτούτου Βάμβακος και Βιομηχανικών Φυτών, 4. Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, 5. Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας, 6. Καπνικού Σταθμού Κατερίνης, 7. Καπνικού Σταθμού Καρδίτσας, 8. Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών Φθιώτιδας) και από το 2011 μεταφέρθηκαν οι δραστηριότητες του από τη Σίνδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

 

Η  έρευνα του Ινστιτούτου Βάμβακος από την ίδρυση του μέχρι σήμερα κάλυψε τους βασικότερους τομείς της καλλιέργειας και παραγωγής βαμβακιού. Δημιούργησε μια σειρά ποικιλιών προσαρμοσμένων στο κλίμα της Ελλάδας που ανέβασαν σημαντικά τις αποδόσεις και βελτίωσαν την ποιότητα του βαμβακιού. Μερικές από τις ποικιλίες αυτές έχουν ήδη αποσυρθεί από την καλλιέργεια αλλά πολλές εξακολουθούν να καλλιεργούνται σε όλη την Ελλάδα και το παραγόμενο προϊόν ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα του. Οι ποικιλίες που καλλιεργήθηκαν είναι οι 4Σ, Σίνδος 80, Ζέτα 2, Ζέτα 5, Σάμος, Εύα, Κορίνα, Μυρτώ, Ουρανία, Χριστίδης, ΕΘΙΑΓΕ-1 και οι ποικιλίες Ρωμανός, Ελίνα, Πόντος και Ιωνία.

Το Ινστιτούτο Βάμβακος είναι ιδρυτικό μέλος του Διαπεριφερειακού Δικτύου Βάμβακος για τις Χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, στο οποίο είχε το γενικό συντονισμό από το 1996 έως το 2008 και επίσης συμμετέχει στην Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΤΕΠΥ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στην Ομάδα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας για τους Φυτογενετικούς Πόρους - European Coοperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR). 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Τσαλίκη Ελένη
Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Χημεία & Τεχνολογία Βιομηχανικών Φυτών
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 106) 
Fax +302310473024

e-mail: tsaliki@ipgrb.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δρ. Καλύβας Απόστολος 
Εντεταλμένος Ερευνητής

Γενετική Βελτίωση Καλλιεργούμενων Φυτών
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 107)
Fax +302310473024

e-mail: kalyvas@ipgrb.gr