Στην Ελλάδα, κατά την κλασική αρχαιότητα δεν καλλιεργούσαν βαμβάκι, αναφέρεται όμως στον Ηρόδοτο η καλλιέργειά του στην Ινδία. Στην Ελλάδα καλλιεργήθηκε στα πρώτα μεταχριστιανικά χρόνια (174 μ.Χ). Ο Παυσανίας, το αναφέρει με το όνομα βύσσος και γι’ αυτό τα βαμβακερά υφάσματα ονομαζόταν βύσσινα. Με το όνομα βάμβαξ εμφανίζεται στα χρόνια του Ιουστινιανού (6ος μ.Χ. αιώνας) και μέχρι το 10ο αιώνα η διάδοσή του επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Στον 17ο και 18ο αιώνα η Μακεδονία, Θεσσαλία και ορισμένα νησιά του Αιγαίου είχαν τόση παραγωγή που έκαναν και εξαγωγή στο εξωτερικό (Χριστίδης, 1965).

Τον 20ο αιώνα το βαμβάκι ήταν για την Ελλάδα ένα από τα ευρύτερα καλλιεργούμενα στη χώρα μας αγροτικά προϊόντα, ο λευκός χρυσός που έδωσε εισόδημα σε πολλές γενεές αγροτών και έδωσε ταυτότητα στην ελληνική βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης από τη μεταπολεμική περίοδο μέχρι τις ημέρες μας. 

Σήμερα η καλλιέργεια (Πίνακας 1) και η βιομηχανοποίηση του βάμβακος συγκροτούν για την Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό σύστημα που προσφέρει εισόδημα σε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους, με τη συνολική αξία των παραγόμενων προϊόντων σε αυτήν την αλυσίδα αξίας να υπερβαίνει το ποσό των 1,5 δις ΕΥΡΩ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ετήσια παραγωγή βάμβακος στην Ελλάδα είναι περίπου 300.000 τόνοι, εκ των οποίων το 90 % εξάγεται ως εκκοκκισμένο.

Λόγω της διττής ιδιότητας του βαμβακιού ως αγροτικό προϊόν και βιομηχανική πρώτη ύλη, η ενίσχυση της ποιότητας, της αξίας και της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του ελληνικού βάμβακος μπορεί να στηρίξει τόσο την πρωτογενή όσο και τη δευτερογενή παραγωγή της χώρας μας...

 

Πίνακας 1: Πηγή Υπουργείο Γεωργίας (2000-2009) και ΟΠΕΚΕΠΕ (2010-2014)

Έτος

Καλλιεργούμενη έκταση (εκτ)

Απόδοση σε σύσπορο (χιλ. τόνους)

2007

331.901

801,0

2008

284.157

670,0

2009

225.751

662,5

2010

257.180

557,0

2011

285.668

796,5

2012

285.716

775,6

2013

248.730

852,4

2014

277.884

814,2

2015

275.000

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Τσαλίκη Ελένη
Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Χημεία & Τεχνολογία Βιομηχανικών Φυτών
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 106) 
Fax +302310473024

e-mail: tsaliki@ipgrb.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δρ. Καλύβας Απόστολος 
Εντεταλμένος Ερευνητής

Γενετική Βελτίωση Καλλιεργούμενων Φυτών
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 107)
Fax +302310473024

e-mail: kalyvas@ipgrb.gr