Οι μακρόχρονες βελτιωτικές προσπάθειες στο πολλαπλασιαστικό υλικό του βαμβακιού είχαν σαν αποτέλεσμα να υπάρχει σήμερα μια πληθώρα ποικιλιών με αξιόλογο γενετικό υλικό, υψηλή παραγωγικότητα και καλή ποιότητα ίνας. Οι παραγωγοί καλούνται να επιλέξουν από τις 250 ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον κοινοτικό κατάλογο (εκ των οποίων 115 στον ελληνικό, http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Pollaplasiastiko_Yliko/nomothesia_pollaplasiastiko_yliko/enthikos_katalogos271016.xls), την ποικιλία με τα χαρακτηριστικά που ευνοούνται στις τυπικές συνθήκες ανάπτυξης της περιοχής του (χρόνος σποράς, αναμενόμενη ημερομηνία συγκομιδής), το μήκος της βλαστικής περιόδου, την εδαφολογική ανάλυση του αγρού, την ύπαρξη ή όχι αρδευτικού νερού, την ύπαρξη και το είδος των προσβολών.

Η σπορά θα πρέπει να γίνει με πιστοποιημένο σπόρο υψηλής βλαστικής ικανότητας ακολουθώντας τις αρχές της ορθής γεωργικής πρακτικής και ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (Οδηγός ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ. Μάρτιος 2012. http://www.minagric.gr/greek/2.2.5.7.html).

 

Οι ποικιλίες κυριότητας ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας είναι η Εύα, ΕΘΙΑΓΕ-1, Ελίνα, Ζέτα 2, Ιωνία, Πόντος και Ρωμανός

 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ελληνικών ποικιλιών βαμβακιού είναι:

  • Μεγάλη προσαρμοστικότητα στις εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας
  • Μη γενετικά τροποποιημένοι σπόροι 
  • Υψηλή και σταθερή απόδοση και ποιότητα 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Τσαλίκη Ελένη
Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Χημεία & Τεχνολογία Βιομηχανικών Φυτών
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 106) 
Fax +302310473024

e-mail: tsaliki@ipgrb.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δρ. Καλύβας Απόστολος 
Εντεταλμένος Ερευνητής

Γενετική Βελτίωση Καλλιεργούμενων Φυτών
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 107)
Fax +302310473024

e-mail: kalyvas@ipgrb.gr