ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Στάχυς: Τύπος δίστοιχος
Ύψος: Μέτρια (80-90 εκ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα με βάση το ξεστάχυασμα: Πολύ πρώιμη
Αδέλφωμα: Πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Πολύ καλή
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Καλή
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Καλή
Αντοχή στις ασθένειες:
α) ωίδιο: Καλή
β) ρυγχοσπόριο: Καλή
γ) ελμινθοσπόριο: Καλή
δ) λοιπές: Καλή
Βάρος 1.000 κόκκων: 36 - 42 γραμμάρια
Προσαρμοστικότητα: Πολύ καλή σε διάφορους τύπους εδαφοκλιματικών συνθηκών. Ειδική για βιολογική καλλιέργεια σε οικολογικά συστήματα αμειψισποράς.
Απόδοση: Πολύ καλή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωτεϊνη: 9.5-10.5%
Υψηλή διαιτητική αξία.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ
Το φθινόπωρο αλλά και την άνοιξη


ΧΡΗΣΗ
Κτηνοτροφική, αλλά και ειδική για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη

 

ΒΥΖΑΝΤΙΟ


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Στάχυς: Τύπος δίστοιχος
Ύψος: Μέτρια (85-95 εκ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα με βάση το ξεστάχυασμα: Μεσοπρώιμη
Αδέλφωμα: Πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Καλή
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Καλή
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Καλή
Αντοχή στις ασθένειες:
α) ωίδιο: Πολύ καλή
β) ρυγχοσπόριο: Πολύ καλή
γ) ελμινθοσπόριο: Πολύ καλή
δ) λοιπές: Πολύ καλή
Βάρος 1.000 κόκκων: 36 - 42 γραμμάρια
Προσαρμοστικότητα: Πολύ καλή σε διάφορους τύπους εδαφοκλιματικών συνθηκών. Ειδική για βιολογική καλλιέργεια σε οικολογικά συστήματα αμειψισποράς.
Απόδοση: Εξαιρετική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωτεϊνη: 11.0-11.5%
Υψηλή διαιτητική αξία.


ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ
Το φθινόπωρο σε όλες τις περιοχές ενώ στις πολύ ψυχρές συνιστάται ανοιξιάτικη σπορά.


ΧΡΗΣΗ
Κτηνοτροφική, αλλά και ειδική για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη

 

ΔΗΜΗΤΡΑ


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Στάχυς: Τύπος δίστοιχος
Ύψος: Μέτρια (80-90 εκ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα με βάση το ξεστάχυασμα: Μεσοπρώιμη
Αδέλφωμα: Πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Πολύ καλή
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Καλή
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Καλή
Αντοχή στις ασθένειες:
α) ωίδιο: Πολύ καλή
β) ρυγχοσπόριο: Πολύ καλή
γ) ελμινθοσπόριο: Πολύ καλή
δ) λοιπές: Πολύ καλή
Βάρος 1.000 κόκκων: 38 - 44 γραμμάρια
Προσαρμοστικότητα: Πολύ καλή σε διάφορους τύπους εδαφοκλιματικών συνθηκών. Ειδική για βιολογική καλλιέργεια σε οικολογικά συστήματα αμειψισποράς.
Απόδοση: Εξαιρετική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωτεϊνη: 12.0-12.5%
Υψηλή διαιτητική αξία.


ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ
Το φθινόπωρο σε όλες τις περιοχές ενώ στις πολύ ψυχρές συνιστάται ανοιξιάτικη σπορά.


ΧΡΗΣΗ
Κτηνοτροφική, αλλά και ειδική για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΘΕΡΜΗ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Στάχυς: Τύπος δίστοιχος
Ύψος: Μέτρια (85-95 εκ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα με βάση το ξεστάχυασμα: Πολύ πρώιμη
Αδέλφωμα: Πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Πάρα πολύ καλή
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Μικρή
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Μέτρια
Αντοχή στις ασθένειες:
α) ωίδιο: Μέτρια
β) ρυγχοσπόριο: Καλή
γ) ελμινθοσπόριο: Καλή
δ) λοιπές: Καλή
Βάρος 1.000 κόκκων: 38 - 42 γραμμάρια
Προσαρμοστικότητα: Κατάλληλη για θερμές περιοχές
Απόδοση: Καλή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωτεϊνη: 11-13%

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ
Προτιμότερη η φθινοπωρινή σπορά

ΧΡΗΣΗ
Κτηνοτροφική

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Στάχυς: Τύπος δίστοιχος
Ύψος: Μέτρια (90-100 εκ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα με βάση το ξεστάχυασμα: Μεσοπρώιμη
Αδέλφωμα: Πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Πολύ καλή
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Καλή
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Καλή
Αντοχή στις ασθένειες:
α) ωίδιο: Καλή
β) ρυγχοσπόριο: Καλή
γ) ελμινθοσπόριο: Πολύ καλή
δ) λοιπές: Πολύ καλή
Βάρος 1.000 κόκκων: 36 - 42 γραμμάρια
Προσαρμοστικότητα: Πολύ καλή
Απόδοση: Πολύ καλή (500-800κ/στρ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωτεϊνη: 12-13%
Ποσότητα κόκκων: >2,5 χιλ. 80%

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ
Το φθινόπωρο αλλά και την Άνοιξη.


ΧΡΗΣΗ
Κτηνοτροφική

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΚΕΣΠΥ και FYTO ANIMAL SERVICES-ΜΙΧΑΗΛ

 

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Στάχυς: Τύπος δίστοιχος
Ύψος: Μέτρια (70-80 εκ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα με βάση το ξεστάχυασμα: Όψιμη
Αδέλφωμα: Πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Πολύ καλή
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Πολύ καλή
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Πολύ καλή
Αντοχή στις ασθένειες:
α) ωίδιο: Πολύ καλή
β) ρυγχοσπόριο: Πολύ καλή
γ) ελμινθοσπόριο: Πολύ καλή
δ) λοιπές: Πολύ καλή
Βάρος 1.000 κόκκων: 32 - 35 γραμμάρια
Προσαρμοστικότητα: Πολύ καλή σε διάφορους τύπους εδαφοκλιματικών συνθηκών. Ειδική για βιολογική καλλιέργεια σε οικολογικά συστήματα αμειψισποράς.
Απόδοση: Εξαιρετική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωτεϊνη: 11.5-12.0%
Υψηλή διαιτητική αξία.


ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ
Το φθινόπωρο


ΧΡΗΣΗ
Κτηνοτροφική, αλλά και ειδική για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): AGROLAND AE

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Στάχυς: Τύπος δίστοιχος
Ύψος: Μέτρια (70-80 εκ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα με βάση το ξεστάχυασμα: Όψιμη
Αδέλφωμα: Πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Πολύ καλή
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Πολύ καλή
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Πολύ καλή
Αντοχή στις ασθένειες:
α) ωίδιο: Πολύ καλή
β) ρυγχοσπόριο: Πολύ καλή
γ) ελμινθοσπόριο: Πολύ καλή
δ) λοιπές: Πολύ καλή
Βάρος 1.000 κόκκων: 30 - 34 γραμμάρια
Προσαρμοστικότητα: Πολύ καλή σε διάφορους τύπους εδαφοκλιματικών συνθηκών. Ειδική για βιολογική καλλιέργεια σε οικολογικά συστήματα αμειψισποράς.
Απόδοση: Εξαιρετική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωτεϊνη: 12-13%
Υψηλή διαιτητική αξία.


ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ
Το φθινόπωρο


ΧΡΗΣΗ
Κτηνοτροφική, αλλά και ειδική για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ALPHA SEEDS AEBE

 

ΚΥΠΡΟΣ


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Στάχυς: Τύπος δίστοιχος
Ύψος: Μέτρια (80-90 εκ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα με βάση το ξεστάχυασμα: Πρώιμη
Αδέλφωμα: Πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Πάρα πολύ καλή
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Μέτρια
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Καλή
Αντοχή στις ασθένειες:
α) ωίδιο: Καλή
β) ρυγχοσπόριο: Καλή
γ) ελμινθοσπόριο: Καλή
δ) λοιπές: Καλή
Βάρος 1.000 κόκκων: 38 - 41 γραμμάρια
Προσαρμοστικότητα: Πολύ καλή σε διάφορους τύπους εδαφοκλιματικών συνθηκών
Απόδοση: Πολύ καλή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωτεϊνη: 12-14%

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ
Το φθινόπωρο σε όλες τις περιοχές εκτός των πολύ ψυχρών. Στις πολύ ψυχρές συνιστάται ανοιξιάτικη σπορά.

ΧΡΗΣΗ
Κτηνοτροφική

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη

 

ΚΩΣ


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Στάχυς: Τύπος δίστοιχος
Ύψος: Μέτρια (80-90 εκ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα με βάση το ξεστάχυασμα: Πρώιμη
Αδέλφωμα: Πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Πολύ καλή
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Μέτρια
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Καλή
Αντοχή στις ασθένειες:
α) ωίδιο: Καλή
β) ρυγχοσπόριο: Καλή
γ) ελμινθοσπόριο: Καλή
δ) λοιπές: Καλή
Βάρος 1.000 κόκκων: 36 - 40 γραμμάρια
Προσαρμοστικότητα: Πολύ καλή σε διάφορες εδαφοκλιματικές συνθήκες
Απόδοση: Πολύ παραγωγική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωτεϊνη: 11.5-12.0%


ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ
Το φθινόπωρο σε όλες τις περιοχές εκτός των πολύ ψυχρών. Στις πολύ ψυχρές συνιστάται ανοιξιάτικη σπορά.

ΧΡΗΣΗ
Κατάλληλη για ζυθοποιία

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη

 

 

 

 

Makedonia

 

 

 

     

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Στάχυς: Τύπος δίστοιχος
Ύψος: Μέτρια (100-110 εκ.)

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Πρωϊμότητα με βάση το ξεστάχυασμα: Πρώιμη
Αδέλφωμα: Πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Καλή
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Πολύ καλή
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Πολύ Καλή
Αντοχή στις ασθένειες:
α)
Ωίδιο: Πολύ Καλή
β)
Ρυγχοσπόριο: Πολύ καλή
γ)
Ελμινθοσπόριο: Πολύ καλή
δ) Λοιπές: Πολύ καλή
Βάρος 1.000 κόκκων: 33 - 38 γραμμάρια
Προσαρμοστικότητα: Πολύ καλή σε διάφορους τύπους
εδαφοκλιματικών συνθηκών.Ειδική για βιολογική καλλιέργεια σε οικολογικά συστήματα αμειψισποράς.
Απόδοση: Πολύ καλή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωτεΐνη : 12,5-13. 5 %
Υψηλή διαιτητική αξία.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ
Το φθινόπωρο αλλά και την άνοιξη

ΧΡΗΣΗ
Κτηνοτροφική, αλλά και ειδική για ανθρώπινη κατανάλωση.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη

 

ΝΙΚΗ


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Στάχυς: Τύπος δίστοιχος
Ύψος: Μέτρια (85-95 εκ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα με βάση το ξεστάχυασμα: Πρώιμη
Αδέλφωμα: Πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Πολύ καλή
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Μέτρια
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Μέτρια
Αντοχή στις ασθένειες:
α) ωίδιο: Μέτρια
β) ρυγχοσπόριο: Καλή
γ) ελμινθοσπόριο: Καλή
δ) λοιπές: Καλή
Βάρος 1.000 κόκκων: 39 - 42 γραμμάρια
Προσαρμοστικότητα: Πολύ καλή σε διάφορους τύπους εδαφοκλιματικών συνθηκών
Απόδοση: Πολύ καλή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωτεϊνη: 11-13%


ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ
Το φθινόπωρο σε όλες τις περιοές εκτός των πολύ ψυχρών. Στις πολύ ψυχρές συνιστάται ανοιξιάτικη σπορά.

ΧΡΗΣΗ
Κτηνοτροφική

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη

 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Στάχυς: Τύπος δίστοιχος
Ύψος: Μέτρια (80-90 εκ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα με βάση το ξεστάχυασμα: Μεσοπρώιμη
Αδέλφωμα: Πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Καλή
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Καλή
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Καλή
Αντοχή στις ασθένειες:
α) ωίδιο: Πολύ καλή
β) ρυγχοσπόριο: Πολύ καλή
γ) ελμινθοσπόριο: Πολύ καλή
δ) λοιπές: Πολύ καλή
Βάρος 1.000 κόκκων: 35 - 40 γραμμάρια
Προσαρμοστικότητα: Πολύ καλή σε διάφορους τύπους εδαφοκλιματικών συνθηκών. Ειδική για βιολογική καλλιέργεια σε οικολογικά συστήματα αμειψισποράς.
Απόδοση: Εξαιρετική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωτεϊνη: 11.5-12.5%
Υψηλή διαιτητική αξία.


ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ
Το φθινόπωρο


ΧΡΗΣΗ
Κτηνοτροφική, αλλά και ειδική για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΛΟΚΑΣ ΕΠΕ

 

 

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Στάχυς: Τύπος δίστοιχος
Ύψος: Μέτρια (90-100 εκ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα με βάση το ξεστάχυασμα: Μεσοπρώιμη
Αδέλφωμα: Πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Πολύ καλή
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Καλή
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Καλή
Αντοχή στις ασθένειες:
α) ωίδιο: Πολύ καλή
β) ρυγχοσπόριο: Πολύ καλή
γ) ελμινθοσπόριο: Πολύ καλή
δ) λοιπές: Πολύ καλή
Βάρος 1.000 κόκκων: 34 - 38 γραμμάρια
Προσαρμοστικότητα: Πολύ καλή σε διάφορους τύπους εδαφοκλιματικών συνθηκών. Ειδική για βιολογική καλλιέργεια σε οικολογικά συστήματα αμειψισποράς.
Απόδοση: Εξαιρετική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωτεϊνη: 11-12%
Υψηλή διαιτητική αξία.


ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ
Το φθινόπωρο σε όλες τις περιοχές ενώ στις πολύ ψυχρές συνιστάται ανοιξιάτικη σπορά.

ΧΡΗΣΗ
Κτηνοτροφική, αλλά και ειδική για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη

         

Seirios

ΣΕΙΡΙΟΣ

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Στάχυς: Τύπος
δίστοιχος
Ύψος: Μέτρια (80-90 εκ.)

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πρωϊμότητα με βάση το ξεστάχυασμα: Όψιμη
Αδέλφωμα: Πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Πολύ καλή
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Πολύ καλή
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Πολύ καλή
Αντοχή στις ασθένειες:
α)
Ωίδιο: Πολύ καλή
β)
Ρυγχοσπόριο: Πολύ καλή
γ)
Ελμινθοσπόριο: Πολύ καλή
δ) Λοιπές: Πολύ καλή
Βάρος 1.000 κόκκων: 38 - 42 γραμμάρια
Προσαρμοστικότητα: Πολύ καλή σε διάφορους τύπους
εδαφοκλιματικών συνθηκών. Ειδική για βιολογική καλλιέργεια σε οικολογικά συστήματα αμειψισποράς.
Απόδοση: Εξαιρετική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωτεΐνη : 10.5-11,5 %
Υψηλή διαιτητική αξία.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ
Το φθινόπωρο αλλά και την άνοιξη

ΧΡΗΣΗ
Για ζυθοποίηση, αλλά και για ανθρώπινη κατανάλωση

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη

 

Triptolemos

ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
Στάχυς: Τύπος εξάστοιχο
Ύψος: Μέτριo (90-100 εκ.)

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Πρωϊμότητα με βάση το ξεστάχυασμα: Μεσοπρώιμη
Αδέλφωμα: Πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Πολύ καλή
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Καλή
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Καλή
Αντοχή στις ασθένειες:
α) Ωίδιο: Πολύ καλή
β) Ρυγχοσπόριο: Πολύ καλή
γ) Ελμινθοσπόριο: Πολύ καλή
δ) Λοιπές: Πολύ καλή
Βάρος 1.000 κόκκων: 34 - 38 γραμμάρια
Προσαρμοστικότητα: Γενική, πολύ καλή σε διάφορους τύπους εδαφοκλιματικών συνθηκών. Ειδική για βιολογική καλλιέργεια σε οικολογικά συστήματα αμειψισποράς.
Απόδοση: Εξαιρετική (400-700 χγρ./στρ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  
Πρωτεΐνη : 13-14%
Υψηλή διαιτητική αξία.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ:
Το φθινόπωρο

ΧΡΗΣΗ:
Κτηνοτροφική, αλλά και για ανθρώπινη κατανάλωση

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): AGROLAND AE και FYTO ANIMAL SERVICES-ΜΙΧΑΗΛ