Το κριθάρι θεωρείται το σιτηρό που καταφέρνει και ευδοκιμεί σε ξηρότερα κλίματα, δίνοντας αποδόσεις σταθερότερες σε σύγκριση με το σιτάρι. Αυτό το γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία για το κλίμα των παραμεσογείων περιοχών που χαρακτηρίζεται από μεγάλη χειμερινή βροχόπτωση, η οποία ελαττώνεται όσο προχωρούμε προς το καλοκαίρι. Επίσης θεωρείται πιο ανθεκτικό στα άλατα και την αλκαλικότητα του εδάφους αλλά και το πιο ευαίσθητο στην οξύτητα και την υπερβολική υγρασία σε σύγκριση με τα άλλα σιτηρά.

Η αύξηση της στρεμματικής απόδοσης, δεδομένου ότι είμαστε ελλειμματικοί σε κριθάρι, η αξιοποίηση περιθωριακών εδαφών, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας, αποτελούν τους βασικούς στόχους του βελτιωτικού προγράμματος δημιουργίας νέων ποικιλιών κριθαριού, δίστοιχων και πολύστοιχων για ημιγόνιμες και για άγονες περιοχές, για ανοιξιάτικη ή χειμωνιάτικη καλλιέργεια, τόσο για κτηνοτροφική χρήση, όσο και για ζυθοποιία.

Το Ινστιτούτο Σιτηρών έχει δημιουργήσει αρκετές νέες ποικιλίες οι οποίες βρίσκονται στα στάδια της σποροπαραγωγής :

ΘΕΡΜΗ:Ποικιλία δίστοιχη, πολύ πρώιμη, με καλή αντοχή στο πλάγιασμα και ανθεκτική στις ασθένειες, με σταθερά καλές αποδόσεις, κατάλληλη για ζυθοποιία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ανοιξιάτικη σπορά.

ΝΙΚΗ:Ποικιλία δίστοιχη, πρώιμη, με πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασμα και ανθεκτική στις ασθένειες, με σταθερά υψηλές αποδόσεις, κατάλληλη για ζυθοποιία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ανοιξιάτικη σπορά.

ΑΘΗΝΑΪΔΑ:Ποικιλία εξάστοιχη, πάρα πολύ πρώιμη, με καλή αντοχή στο πλάγιασμα και ανθεκτική στις ασθένειες, με σταθερά καλές αποδόσεις σε άγονες και ξηρικές περιοχές, κατάλληλη για κτηνοτροφική χρήση.

ΚΩΣ:Ποικιλία δίστοιχη, πρώιμη, με πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασμα, καλή ανθεκτικότητα στις ασθένειες και το ψύχος, με σταθερά υψηλές αποδόσεις, κατάλληλη για κτηνοτροφική χρήση.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:Ποικιλία δίστοιχη, πρώιμη, με πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασμα, καλή ανθεκτικότητα στις ασθένειες και το ψύχος, με σταθερά υψηλές αποδόσεις, κατάλληλη για ζυθοποιία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ανοιξιάτικη σπορά.

Η καλλιέργεια Ελληνικών ποικιλιών συνιστάται διότι διαθέτουν προσαρμοστικότητα καλύτερη από κάθε άλλη ποικιλία που δημιουργήθηκε εκτός. Με αυτόν τον τρόπο δείχνουν μεγαλύτερη σταθερότητα στις αποδόσεις στις ιδιαίτερες έδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας.

Στις προτεραιότητες για την αναβάθμιση της καλλιέργειας του κριθαριού είναι :

1. Δημιουργία νέων ποικιλιών κριθαριού, δίστοιχων και πολύστοιχων με χρήση κλασσικών μεθόδων, για ημιγόνιμες και για άγονες περιοχές, για ανοιξιάτικη ή χειμωνιάτικη καλλιέργεια, τόσο για κτηνοτροφική χρήση, όσο και για ζυθοποιία.

2. Μελέτη της καλλιέργειας του κριθαριού για ξηρικές και ψυχρές περιοχές με έμφαση στη πρωιμότητα και την άριστη περίοδο γεμίσματος του κόκκου.

3. Μελέτη της λίπανσης των νέων ποικιλιών κριθαριού με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και απόδοσης αλλά και την δυνατότητα συμμετοχής σε κύκλο αμειψισποράς για βιολογικές καλλιέργειες.

4. Χρησιμοποίηση συμβατικών αλλά και βιοτεχνολογικών μεθόδων, για επίτευξη αυξημένης αντοχής στις ασθένειες ωίδιο (Erysiphe graminis), ελμινθοσπόριο (Helminthosporium spp.) και ρυγχοσπόριο (Rhynchosporium secalis).

5. Προώθηση γενετικού υλικού με σημαντικές ποσότητες σε ιδιαίτερα ωφέλιμες ουσίες που προσδίδουν υψηλή διατροφική αξία όπως είναι η λυσίνη, μεθειονίνη, (1,3)(1,4)γλυκάνες α-τοκοτριενόλη, για δημιουργία ποικιλιών με έμφαση στην ανθρώπινη κατανάλωση.

Ποικιλίες κριθαριού παλαιότερες που είναι γραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο είναι οι παρακάτω :

ΓΡΑΜΜΟΣ Ιδιαίτερα ανθεκτική στο ψύχος δίστοιχη
ΚΑΡΠΑΘΟΣ Πρώιμη, πλούσιο αδέλφωμα δίστοιχη
ΚΡΗΝΗ Πλούσιο αδέλφωμα, υψηλή απόδοση δίστοιχη
ΚΡΙΤΩΝ Αντοχή στο πλάγιασμα, πλούσιο αδέλφωμα δίστοιχη
ΚΡΟΝΟΣ Πρώιμη, πλούσιο αδέλφωμα, αντοχή στο πλάγιασμα δίστοιχη
ΚΥΠΡΟΣ Αντοχή στο πλάγιασμα, πλούσιο αδέλφωμα δίστοιχη
ΣΟΦΙΑ Πρώιμη, πλούσιο αδέλφωμα δίστοιχη

Νέες ποικιλίες κριθαριού ιδιαίτερα υποσχόμενες σε υψηλές αποδόσεις και υψηλή διατροφική αξία και ποιοτικά χαρακτηριστικά που ενδείκνυνται για βιολογική καλλιέργεια που ξεκίνησε η σποροπαραγωγή τους είναι :

ΔΗΜΗΤΡΑ:Ποικιλία δίστοιχη, πρώιμη, με πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασμα, ανθεκτικότητα στις ασθένειες και το ψύχος, με σταθερά πολύ υψηλές αποδόσεις, κατάλληλη για ανθρώπινη και κτηνοτροφική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ανοιξιάτικη σπορά.

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Ποικιλία δίστοιχη, πρώιμη, με πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασμα, ανθεκτικότητα στις ασθένειες και το ψύχος, με σταθερά πολύ υψηλές αποδόσεις, κατάλληλη για ανθρώπινη χρήση και για ζυθοποιία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ανοιξιάτικη σπορά.