ΑΞΙΟΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ύψος: 105-115 εκατοστά
Φόβη: Μήκος 19 εκ., ημιόρθια διακλαδισμένη
Κατηγορία λευκού κόκκου: Μακρόσπερμη
(Μήκος 6,7 χιλ. Σχέση μήκος/πλάτος 2,4)

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΠΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρόνος σποράς-ωρίμανσης: 128 ημέρες
Αδέλφωμα: Μέτριο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Μέση
Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες: Ανθεκτική
Τίναγμα σπόρου: Πολύ ανθεκτική
Αντοχή στην Πυρικουλάρια: Πολύ ανθεκτική
Αντοχή στη Σεσάμια: Μέτρια
Βάρος 1000 σπόρων: 43 γραμμάρια
Απόδοση σε καρπό: Μέτρια (600-800 χιλ/μα/στρ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απόδοση στο μύλο συνολική: 65%
Απόδοση στο μύλο σε ακέραιους κόκκους: 55%
Κρυσταλλότητα κόκκων: 0%
Αμυλόζη: 16-17% (τύπος Japonica)
Ποιότητα: Μέτρια

Ποσότητα σπόρου για σπορά: 24-25 χιλ/μα/στρ.

 

 

ΔΙΟΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣTIΚΑ
Ύψος: 100-105 εκατοστά
Φόβη: Μήκος 14 εκ., ημιόρθια συμπαγής
Κατηγορία λευκού κόκκου: Μακρόσπερμη (Μήκος 6,2 χιλ. Σχέση μήκος/πλάτος 2,4)

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΠΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣTIΚΑ
Χρόνος σποράς-ωρίμανσης: 135 ημέρες
Αδέλφωμα: Μέτριο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Μέση
Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες: Ανθεκτική
Τίναγμα σπόρου: Πολύ ανθεκτική
Αντοχή στην Πυρικουλάρια: Πολύ ανθεκτική
Αντοχή στη Σεσάμια: Ανθεκτική
Βάρος 1000 sπόρων: 31 γραμμάρια
Απόδοση σε καρπό: Πολύ υψηλή (800-1000 χιλ/μα /στρ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣTIΚΑ
Απόδοση στο μύλο συνολική: 70%
Απόδοση στο μύλο σε ακέραιους κόκκους: 62%
Κρυσταλλότητα κόκκων: 80%
Αμυλόζη: 19-20% (τύπος Japonica)
Ποιότητα: Άριστη, ρύζι κατάλληλο για επεξεργασία μισοβρασμένου ρυζιού (parboiled)

Ποσότητα σπόρου για σπορά: 20-21 χιλ/μα/στρ.

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ύψος: 95-105 εκατοστά
Φόβη: Μήκος 16 εκ., ημιόρθια συμπαγής
Κατηγορία λευκού κόκκου: Μακρόσπερμη (Μήκος 6,0 χιλ. Σχέοη μήκος/πλάτος 2,4)

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΠΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρόνος σποράς-ωρίμανσης: 132 ημέρες
Αδέλφωμα: Μέτριο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Μέση
Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες: Ανθεκτική
Τίναγμα σπόρου: Πολύ ανθεκτική
Αντοχή στην Πυρικουλάρια: Πολύ ανθεκτική
Αντοχή στη Σεσάμια: Ανθεκτική
Βάρος 1000 σπόρων: 31 γραμμάρια
Απόδοση σε καρπό: Πολύ υψηλή (800-1000 χιλ/μα/στρ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΉΚΑ
Απόδοση στο μύλο συνολική: 71%
Απόδοση στο μύλο σε ακέραιους κόκκους: 62%
Κρυσταλλότητα κόκκων: 80%
Αμυλόζη: 18-19% (τύπος Japonica)
Ποιότητα: Άριστη, ρύζι κατάλληλο για επεξεργασία μισοβρασμένου ρυζιού (parboiled)

Ποσότητα σπόρου για σπορά: 20-21 χιλ/μα/στρ.

 

ΜΕΛΑΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ύψος: 95-105 εκατοστά
Φόβη: Μήκος 16 εκ., ημιόρθια συμπαγής
Κατηγορία λευκού κόκκου: Μακρόσπερμη (Μήκος 6,4 χιλ. Σχέση μήκος/πλάτος 2,8)

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΠΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρόνος σποράς-ωρίμανσης: 122 ημέρες
Αδέλφωμα: Μέτριο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Μέση
Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες: Ανθεκτική
Τίναγμα σπόρου: Πολύ ανθεκτική
Αντοχή στην Πυρικουλάρια: Πολύ ανθεκτική
Αντοχή στη Σεσάμια: Ανθεκτική
Βάρος 1000 σπόρων: 27 γραμμάρια
Απόδοση σε καρπό: Υψηλή (700-900 χιλ/μα/στρ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απόδοση στο μύλο συνολική: 69%
Απόδοση στο μύλο σε ακέραιους κόκκους: 60%
Κρυσταλλότητα κόκκων: 70%
Αμυλόζη: 18-19% (τύπος Japonica)
Ποιότητα: Άριστη, ρύζι κατάλληλο για επεξεργασία μισοβρασμένου ρυζιού (parboiled)

Ποσότητα σπόρου για σπορά: 19-20 χιλ/μα/στρ.

 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣTIΚΑ
'Υψος: 87-92 εκατοστά
Φόβη: Μήκος 22 εκ., κρεμάμενη διακλαδισμένη
Κατηγορία λευκού κόκκου: Μακρόσπερμη (Μήκος 6,6 χιλ. Σχέση μήκος/πλάτος 3,0)

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΠΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρόνος σποράς-ωρίμανσης: 142 ημέρες
Αδέλφωμα: Πολύ πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Πολύ ανθεκτική
Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες: Μέτρια ανθεκτική
Τίναγμα σπόρου: Μέτρια ανθεκτική
Αντοχή στην Πυρικουλάρια: Πολύ ανθεκτική
Αντοχή στη Σεσάμια: Ανθεκτική
Βάρος 1000 σπόρων: 25 γραμμάρια
Απόδοση σε καρπό: Πολύ υψηλή (900-1100 χιλ/μα/στρ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απόδοση στο μύλο συνολική: 70%
Απόδοση στο μύλο σε ακέραιους κόκκους: 62%
Κρυσταλλότητα κόκκων: 70%
Αμυλόζη: 25-26% (τύπος indica)
Ποιότητα: Άριστη, ρύζι κατάλληλο για επεξεργασία μισοβρασμένου ρυζιού (parboiled)

Ποσότητα σπόρου για σπορά: 19-20 χιλ/μα/στρ.


ΔΙΑΘΕΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ

 

 

ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣTIΚΑ
Ύψος: 98-108 εκατοστά
Φόβη: Μήκος 15 εκ., ημιόρθια συμπαγής
Κατηγορία λευκού κόκκου: Μακρόσπερμη (Μήκος 6,3 χιλ. Σχέση μήκος/πλάτος 2,5)

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΠΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣTIΚΑ
Χρόνος σποράς-ωρίμανσης: 134 ημέρες
Αδέλφωμα: Μέτριο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Μέση
Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες: Ανθεκτική
Τίναγμα σπόρου: Πολύ ανθεκτική
Αντοχή στην Πυρικουλάρια: Πολύ ανθεκτική
Αντοχή στη Σεσάμια: Ανθεκτική
Βάρος 1000 σπόρων: 33 γραμμάρια
Απόδοση σε καρπό: Υψηλή (700-900 χιλ/μα/στρ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣTIΚΑ
Απόδοση στο μύλο συνολική: 69%
Απόδοση στο μύλο σε ακέραιους κόκκους: 60% Κρυσταλλότητα κόκκων: 42%
Αμυλόζη: 18-19% (τύπος Japonica)
Ποιότητα: Πολύ καλή

Ποσότητα σπόρου για σπορά: 20-21 χιλ/μα/στρ.

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣTIΚΑ
Ύψος: 80-85 εκατοστά
Φόβη: Μήκος 19-21 εκ., κρεμάμενη διακλαδισμένη
Κατηγορία λευκού κόκκου: Μακρόσπερμη ποικιλία τύπου Indica (Μήκος 7,0 χιλ., Σχέση μήκος/πλάτος 3,1)

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΠΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣTIΚΑ
Πρωιμότητα: Μεσοπρώιμη (βλαστική περίοδος 140 ημέρες)
Αδέλφωμα: Μέτριο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Πολύ ανθεκτική
Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες: Μέτρια ανθεκτική
Τίναγμα σπόρου: Μέτρια ανθεκτική
Αντοχή στην Πυρικουλάρια: Πολύ ανθεκτική
Αντοχή στη Σεσάμια: Ανθεκτική
Βάρος 1000 σπόρων: 29 γραμμάρια
Απόδοση σε καρπό: Πολύ υψηλή (800-1000 χιλ/μα/στρ.)

ΠΟΙΟΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απόδοση στο μύλο συνολική: 69%
Απόδοση στο μύλο σε ακέραιους κόκκους: 62%
Κρυσταλλότητα κόκκων: 80%
Αμυλόζη: 24-25 %
Ποιότητα: Άριστη, ρύζι κατάλληλο για επεξεργασία μισοβρασμένου ρυζιού (parboiling)