ΑΘΩΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Ύψος: Ψηλή (115-125 εκατοστά).
Στάχυς: 1 Πυραμοειδής, συμπαγής, λευκός με πολλά μαύρα άγανα.
Σπόρος: Ωοειδής, μέτριος, σκούρος κεχριμπαρένιος.

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωιμότητα: Πρώιμη.
Αδέλφωμα: Μέτριο.
Αντοχή στο πλόγιασμα: Μικρή.
Αντοχή οτον παγετό του χειμώνα: Καλή.
Αντοχή οτον παγετό της Άνοιξης: Μέτρια.
Αντοχή στις 3 σκωριάσεις: Μέτρια.
Αντοχή στις άλλες ασθένειες: Μέτρια (ευπαθής στο ωίδιο).
Σταθερότητα απόδοσης: Καλή (Μ.Ο. 380 κιλά/στρ.).
Προσαρμοστικότητα: Γενική.
Βάρος 1.000 κόκκων: 40 (35-48) γραμμάρια.
Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικη.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Υαλώδεις κόκκοι %: 75 (45-100)
Πρωτεΐνη %(Ρ)(ΝΧ5,7): 14,5 (12-19)
Χρωστική, ppm (β-καροτένιο): 5,2 (3,8-7,5)
Κατάλληλη εποχή σποράς: Πρώιμα.
Ποσότητα σπόρου: 17-19 κιλά/στρ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΚΕΣΠΥ

 

ΑΙΑΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Ύψος: Κοντή
Στάχυς: Συμπαγής-Λευκός με άγανα λευκά
Σπόρος: Ημιεπιμήκης-Λευκός κεχριμπαρένιος

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα: Πρώϊμη
Αδέλφωμα: Μέτριο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Μεγάλη
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Μέτρια
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Μέτρια
Αντοχή στις 3 σκωριάσεις: Ανθεκτική
Αντοχή στις άλλες ασθένειες: Μέτρια
Σταθερότητα απόδοσης: Πολύ καλή
Προσαρμοστικότητα: Γενική
Βάρος 1.000 κόκκων: 42 γρ.
Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικη
Κατάλληλη εποχή σποράς: Πρώϊμη
Ποσότητα σπόρου: 15-18 κιλά/στρ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Υαλώδεις κόκκοι %: 90
Πρωτεϊνη %(Ρ)(ΝΧ5,7): 14,9
Χρωστική, ppm (β-καροτίνη): 8,71
Ποιότητα Γλουτένης: Καλή

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): AGROLAND AE

 

ΑΝΝΑ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Ύψος: Κοντή
Στάχυς: Πυραμιδοειδής - Συμπαγής - Λευκός με άγανα λευκά
Σπόρος: Ημιεπιμήκης - Λευκός κεχριμπαρένιος

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα: Πρώϊμη
Αδέλφωμα: Μέτριο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Μεγάλη
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Μέτρια
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Μέτρια
Αντοχή στις 3 σκωριάσεις: Ανθεκτική
Αντοχή στις άλλες ασθένειες: Μέτρια
Σταθερότητα απόδοσης: Πολύ καλή
Προσαρμοστικότητα: Γενική
Βάρος 1.000 κόκκων: 42 γρ.
Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικη
Χρωστική, ppm (β-καροτίνη): 6,7
Κατάλληλη εποχή σποράς: Πρώϊμη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Υαλώδεις κόκκοι %: 85
Πρωτεϊνη %(Ρ)(ΝΧ5,7): 15,1
Ποσότητα σπόρου: 15-18 κιλά/στρ.
Ποιότητα Γλουτένης: Πολύ καλή

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

elpida

ΕΛΠΙΔΑ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Ύψος: Κοντή (85-95 εκ.)
Στάχυς: Παράλληλος, μέσης συμπάγειας, λευκός, με άγανα λευκά.
Σπόρος: Ωοειδής, μεσαίου μεγέθους, ανοικτός κεχριμπαρένιος.

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωιμότητα: Πολύ πρώιμη
Αδέλφωμα: Μέτριο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Μεγάλη
Αντοχή στους παγετούς: Μέτρια
Αντοχή στις σκωριάσεις: Ανθεκτική
Αντοχή στις άλλες ασθένειες: Καλή
Σταθερότητα απόδοσης: Πολύ καλή
Προσαρμοστικότητα: Γενική
Βάρος 1000 κόκκων: 44 γραμμάρια
Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Υαλώδεις κόκκοι %: 91
Πρωτεΐνη%: 14,2
Ποιότητα γλουτένης: 68,6
Κίτρινη χρωστική (καροτίνια ppm): 7,51

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: Νοέμβριος (α’ & β’ 10ήμερο)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ: 18-20 κιλά/στρ.

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ: Είναι ευρείας προσαρμοστικότητας και σταθερής απόδοσης, πολύ πρώιμη και παραγωγική, ιδιαίτερα σε υγρές τοποθεσίες.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΓΑΙΑ ΑΕ, AGROLAND ΑΕ

 

zoi

ΖΩΗ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Ύψος: Κοντή (85-90 εκ.)
Στάχυς: Πυραμοειδής, συμπαγής, λευκός,
με άγανα λευκά
Σπόρος: Ωοειδής, μέτριου μεγέθους,
ανοικτός κεχριμπαρένιος

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωιμότητα: Πολύ πρώιμη
Αδέλφωμα: Μέτριο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Μεγάλη
Αντοχή στους παγετούς: Μέτρια
Αντοχή στις σκωριάσεις: Ανθεκτική
Αντοχή στις άλλες ασθένειες: Μέτρια
Σταθερότητα απόδοσης: Πολύ καλή
Προσαρμοστικότητα: Γενική
Βάρος 1000 κόκκων: 40 γραμμάρια
Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Υαλώδεις κόκκοι %: 90
Πρωτεΐνη%: 14,7
Ποιότητα γλουτένης: 93,4
Κίτρινη χρωστική (καροτίνια ppm): 7,51

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: Νοέμβριος (α’ & β’ 10ήμερο)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ: 18-20 κιλά/στρ.
ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ:Είναι ποικιλία ευρείας προσαρμοστικότητας, σταθερής απόδοσης. Πρώιμη και παραγωγική σε υγρά χωράφια. Προσαρμόζεται όμως και σε ημιγόνιμες, μέσης υγρασίας τοποθεσίες.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη

 

Thraki ΘΡΑΚΗ

Μεσοπρώιμη μαυράγανη ποικιλία.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Ύψος: Κοντή (80±5 cm)
Στάχυς: Συμπαγής-Λευκός με μαύρα άγανα
Σπόρος: Ωοειδής, μεγάλος, ανοικτός κεχριμπαρένιος

 

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Πρωιμότητα: Μεσοπρώιμη
Αδέλφωμα: Μέτριο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Μεγάλη
Αντοχή
στο ψύχος του χειμώνα: Ανθεκτική
Αντοχή
στο ψύχος της άνοιξης: Ανθεκτική
Αντοχή στην ξηρασία: Ανθεκτική

Αντοχή στις ασθένειες: Ανθεκτική
Σταθερότητα απόδοσης: Πολύ καλή
Προσαρμοστικότητα: Ευρεία
Βάρος 1.000 κόκκων: 46±2 γρ.
Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικη
Κατάλληλη εποχή σποράς: Πρώιμη
Απόδοση: Υψηλή

Ποσότητα σπόρου: 15-18 κιλά/στρ.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υαλώδεις κόκκοι %: 60-80
Πρωτεΐνη %(Ρ)(ΝΧ5,7): 14,5±1
Χρωστική, ppm (β-καροτένιο): 8,82
Ποιότητα Γλουτένης: Άριστη

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη

 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Ύψος: Ψηλή (115-125 εκατοστά).
Στάχυς: Πυραμοειδής, συμπαγής, λευκός με πολλά λευκά άγανα.
Σπόρος: Ωοειδής μέτριος, σκούρος κεχριμπαρένιος.

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωιμότητα: Πρώιμη.
Αδέλφωμα: Μέτριο.
Αντοχή στο πλάγιασμα: Μικρή.
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Καλή.
Αντοχή στον παγετό της άνοιξης: Μέτρια.
Αντοχή στις 3 σκωριάσεις: Μέτρια.
Αντοχή στις άλλες ασθένειες: Μέτρια (ευπαθής στο ωίδιο).
Σταθερότητα απόδοσης: Καλή (Μ.Ο. 370 κιλά/στρ.).
Προσαρμοστικότητα: Γενική.
Βάρος 1.000 κόκκων: 40 (35-50) γραμμάρια.
Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικη.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Υαλώδεις κόκκοι %: 70 (40-100). Πρωτείνη % (Ρ) (ΝΧ5,7): 14(11 -20). Χρωστική, ppm (β-καροτίνιο): 5,8 (3,8-7,2).
Κατάλληλη εποχή σποράς: Πρώιμα.
Ποσότητα σπόρου: 17-19 κιλά/στρ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη

 

ΜΕΞΙΚΑΛΙ '81

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Ύψος: Κοπή (85-95 εκατοσιά).
Στάχυς: Παράλληλος, μέσης συμπάγειας, λευκός με άγανα λευκά.
Σπόρος: Ωοειδής, μεγάλος, ανοιχτός κεχριμπαρένιος.

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωιμότητα: Πολύ Πρώιμη.
Αδέλφωμα: Μέτριο.
Αντοχή στο πλόγιασμα: Μεγάλη.
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Μέτρια.
Αντοχή στον παγετό της άνοιξης: Μέτρια.
Αντοχή στις 3 σκωριάσεις: Ανθεκτική (ευπαθής στην καστανή).
Αντοχή στις άλλες ασθένειες: Μέτρια.
Σταθερότητα απόδοσης: Καλή (Μ.0.470 κιλά/στρ.).
Προσαρμοστικότητα: Γενική.
Βάρος 1.000 κόκκων: 44 (38-60) γραμμάρια.
Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικη.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Υαλώδεις κόκκοι %: 67 (30-100). Πρωτεϊνη % (Ρ) (ΝΧ5,7): 13,5 (10-18). Χρωστική, ppm (β-καροτίνιο): 5,8 (4,1-7,3).
Κατάλληλη εποχή σποράς: Πρώιμα. Ποσότητα σπόρου: 18-20 κιλά/στρ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΚΕΣΠΥ

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Ύψος: Κοντή
Στάχυς: Συμπαγής-Λευκός με άγανα λευκά
Σπόρος: Ημιεπιμήκης-Λευκός κεχριμπαρένιος

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα: Πρώϊμη
Αδέλφωμα: Μέτριο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Μέτρια
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Μέτρια
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Μέτρια
Αντοχή στις 3 σκωριάσεις: Ανθεκτική
Αντοχή στις άλλες ασθένειες: Μέτρια
Σταθερότητα απόδοσης: Πολύ καλή
Προσαρμοστικότητα: Γενική
Βάρος 1.000 κόκκων: 41 γρ.
Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικη
Κατάλληλη εποχή σποράς: Πρώϊμη
Ποσότητα σπόρου: 15-18 κιλά/στρ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Υαλώδεις κόκκοι %: 87
Πρωτεϊνη %(Ρ)(ΝΧ5,7): 15,0
Χρωστική, ppm (β-καροτίνη): 8,1
Ποιότητα Γλουτένης: Πολύ καλή - Άριστη

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη

 

pisti

ΠΙΣΤΗ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Ύψος: Κοντή (85-90 εκ.)
Στάχυς: Πυραμοειδής, μέσης συμπάγειας, λευκός, με άγανα λευκά
Σπόρος: Ωοειδής, μεσαίου μεγέθους, ανοικτός κεχριμπαρένιος

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωιμότητα: Πολύ πρώιμη
Αδέλφωμα: Μέτριο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Μεγάλη
Αντοχή στους παγετούς: Σχετικά καλή
Αντοχή στις σκωριάσεις: Ανθεκτική
Αντοχή στις άλλες ασθένειες: Καλή
Σταθερότητα απόδοσης: Πολύ καλή
Προσαρμοστικότητα: Γενική
Βάρος 1000 κόκκων: 44 γραμμάρια
Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Υαλώδεις κόκκοι %: 93
Πρωτεΐνη%: 15,04
Ποιότητα γλουτένης: 78
Κίτρινη χρωστική (καροτίνια ppm): 7,51

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: Νοέμβριος (α’ & β’ 10ήμερο)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ: 18-20 κιλά/στρ.
ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ: Είναι ποικιλία ευρείας προσαρμοστικότητας, σταθερής απόδοσης και παραγωγική, ιδιαίτερα σε υγρά χωράφια. Προσαρμόζεται όμως και σε ημιγόνιμες, μέσης υγρασίας τοποθεσίες.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη

 

ΠΟΝΤΟΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Ύψος: Κοντή
Στάχυς: Πυραμιδοειδής-Μέτριος-Λευκός με άγανα λευκά
Σπόρος: Ημιεπιμήκης-Λευκός κεχριμπαρένιος

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα: Πολύ πρώϊμη
Αδέλφωμα: Μέτριο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Μεγάλη
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Μέτρια
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Μέτρια
Αντοχή στις 3 σκωριάσεις: Ανθεκτική
Αντοχή στις άλλες ασθένειες: Μέτρια
Σταθερότητα απόδοσης: Πολύ καλή
Προσαρμοστικότητα: Γενική
Βάρος 1.000 κόκκων: 43 γρ.
Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικη
Κατάλληλη εποχή σποράς: Πρώϊμη
Ποσότητα σπόρου: 15-18 κιλά/στρ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Υαλώδεις κόκκοι %: 85
Πρωτεϊνη %(Ρ)(ΝΧ5,7): 14,6
Χρωστική, ppm (β-καροτίνη): 6,90
Ποιότητα Γλουτένης: Πολύ καλή

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη

 

ΣΕΛΑΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Ύψος: Κοντή (85-95 εκατοστά).
Στάχυς: Παράλληλος, μέσης συμπάγειας, λευκός με άγανα λευκά.
Σπόρος: Ωοειδής, μεγάλος, ανοικτός κεχριμπαρένιος.

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πρωιμότητα: Πολύ πρώιμη.
Αδέλφωμα: Μέτριο.
Αντοχή στο πλάγιασμα: Μεγάλη.
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Μέτρια.
Αντοχή στον παγετό της άνοιξης: Μέτρια.
Αντοχή στις 3 σκωριάσεις: Ευπαθής στην καστανή, ανθεκτική στις άλλες.
Αντοχή στις άλλες ασθένειες: Μέτρια.
Σταθερότητα απόδοσης: Μέτρια (Μ.Ο. 460 κιλά/στρ.).
Προσαρμοστικότητα: Γενική.
Βάρος 1.000 κόκκων: 45(38-58) γραμμάρια.
Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικη.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Υαλώδεις κόκκοι %: 70 (35-100). Πρωτείνη % (Ρ) (ΝΧ5,7): 13.8 (10-20). Χρωστική, ppm (β-καροτίνιο): 6,6 (4,2-9,1).
Κατάλληλη εποχή σποράς: Πρώιμα.
Ποσότητα σπόρου: 18-20 κιλά/στρ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"

 

ΣΙΦΝΟΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Ύψος: Κοντή (85-95 εκατοστά).
Στάχυς: Παράλληλος, μέσης συμπάγειας, λευκός με πολλά λευκά άγανα.
Σπόρος: Ημιεπιμήκης, μεγάλος, ανοιχτός κεχριμπαρένιος.

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωιμότητα: Πρώιμη.
Αδέλφωμα: Μέτριο.
Αντοχή στο πλάγιασμα: Μεγάλη.
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Καλή.
Αντοχή στον παγετό της άνοιξης: Καλή.
Αντοχή στις 3 σκωριάσεις: Ευπαθής στην καστανή, ανθεκτική στις άλλες.
Αντοχή στις άλλες ασθένειες: Καλή (μέτρια στη σεπτόρια).
Σταθερότητα απόδοσης: Πολύ καλή (Μ.0.470 κιλά/στρ.).
Προσαρμοστικότητα: Γενική.
Βάρος 1.000 κόκκων: 45 (36-58) γραμμάρια.
Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικη.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Υαλώδεις κόκκοι %: 70 (32-100). Πρωτεΐνη % (Ρ) (ΝΧ5,7): 14.2 ((11-18). Χρωστική, ppm (β-καροτίνιο): 6,7 (5.4-8,2).
Κατάλληλη εποχή σποράς: Πρώιμα.
Ποσότητα σπόρου: 18-20 κιλά/στρ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη