Σιτάρι, Τριτικάλε

 

apolonia

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη ανάπτυξη: Ημιόρθια
Ύψος: Κοντή
Στάχυς
Σχήμα: Πυραμιδοειδές
Άγανα ή αγανίδια: Μακριά άγανα
Χρώμα στάχυος: Λευκό
Χρώμα αγάνων: Λευκό
Συμπάγεια: Συμπαγής
Μήκος: Μέτριο
Σπόρος (Κόκκος)
Σχήμα: Ωοειδές
Χνούδι άκρου: Μέτριο
Χρώμα: Κόκκινο
Ενδοσπέρμιο σε τομή: Υαλώδες

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Ανταπόκριση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες:
1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα: Ανθεκτική
2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης: Ανθεκτική
3. Αντοχή στην ξηρασία: Πολύ καλή
β. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:
1. Κίτρινη Σκωρίαση (P. striiformis): Ανθεκτική
2. Μαύρη Σκωρίαση (P. graminis): Ανθεκτική
3. Καστανή Σκωρίαση (Ρ. triticina): Ανθεκτική
4. Άνθρακας Γυμνός (Ustilago tritici): Ανθεκτική
5. Δαυλίτης (Tilletia tritici): Ανθεκτική
6. Παρασιτικό πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides): Ανθεκτική
7. Ωίδιο (Erysiphe graminis): Ανθεκτική
8. Φουζαρίωση (Fusarium spp.): Ανθεκτική
9. Σεπτορίαση (Septoria nodorum, S. tritici): Ανθεκτική
10. Εργοτίαση (Claviseps purpurea): Ανθεκτική
γ. Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικος τύπος

Γ΄. ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Αδέλφωμα: Πλούσιο
β. Βάρος 1000 κόκκων: 35 ± 5 γρ
γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό): Ανθεκτική
δ. Απόδοση: 550 ± 50 κιλά / στρ
ε. Προσαρμοστικότητα: Γενική

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Εκατολιτρικό Βάρος: 74 ± 3
β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7): 15 ± 2
γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης): 42 ± 2
δ. Βαλορυμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 58 ± 2
ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα): Β-Α (Άριστη)

Ε΄. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

α. Εποχή Σποράς: Αρχές έως μέσον εποχής σποράς
β. Ποσότητα σπόρου / στρ.: 18 κιλά/στρ
γ. Έδαφος - Κλίμα: Ιδιαίτερα κατάλληλη για τις ξηροθερμικές περιοχές
δ. Αποδόσεις: Πολύ υψηλές

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ-ΛΟΚΑΣ ΕΠΕ

 

 acheloos

ΑΧΕΛΩΟΣ

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη ανάπτυξη: Ημιόρθια
Ύψος: Μέτριο (90±10 εκατ)
Στάχυς
Σχήμα: Ροπαλοειδές
Άγανα ή αγανίδια: Άγανα μετρίου μήκους
Χρώμα στάχυος: Καφέ
Χρώμα αγάνων: Καφέ
Συμπάγεια: Συμπαγής
Μήκος: Μέτριο - Μεγάλο
Σπόρος (Κόκκος)
Σχήμα: Οβάλ
Χνούδι άκρου: Μέτριο
Χρώμα: Κιτρινόλευκο
Ενδοσπέρμιο σε τομή: Υαλώδες

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Ανταπόκριση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες:
1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα: Ανθεκτική
2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης: Ανθεκτική
3. Αντοχή στην ξηρασία: Ικανοποιητική
β. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:
1. Κίτρινη Σκωρίαση (P. striiformis): Ανθεκτική
2. Μαύρη Σκωρίαση (P. graminis): Ανθεκτική
3. Καστανή Σκωρίαση (Ρ. triticina): Ικανοποιητικά ανθεκτική
4. Άνθρακας Γυμνός (Ustilago tritici): Ανθεκτική
5. Δαυλίτης (Tilletia tritici): Ανθεκτική
6. Παρασιτικό πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides): Ανθεκτική
7. Ωίδιο (Erysiphe graminis): Ικανοποιητική αντοχή
8. Φουζαρίωση (Fusarium spp.): Ανθεκτική
9. Σεπτορίαση (Septoria nodorum, S. tritici): Ανθεκτική
10. Εργοτίαση (Claviseps purpurea): Ανθεκτική
γ. Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικος τύπος

Γ΄. ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Αδέλφωμα: Μέτριο
β. Βάρος 1000 κόκκων: 36 ± 2 γρ
γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό): Ικανοποιητική
δ. Απόδοση: 650 ± 40 κιλά/ στρ
ε. Προσαρμοστικότητα: Ειδική στα γόνιμα όλης της χώρας

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Εκατολιτρικό Βάρος: 78,5
β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7): 14,3 ± 0,5%
γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης): 35 ± 5
δ. Βαλορυμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 45 ± 10
ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα): Άριστη

Ε΄. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

α. Εποχή Σποράς: Μέσα έως τέλος εποχής σποράς
β. Ποσότητα σπόρου/ στρ.: 18 κιλά/στρ
γ. Έδαφος - Κλίμα: Ημιγόνιμα έως γόνιμα όλης της χώρας
δ. Αποδόσεις: Πολύ υψηλές (μέγιστη παρατηρηθείσα 1000 κιλά)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΚΕΣΠΥ

 

acheron

ΑΧΕΡΩΝ

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη ανάπτυξη: Έρπουσα
Ύψος: Κοντή (60± 10 εκατ)
Στάχυς
Σχήμα: Παράλληλος με οξύ άκρο
Άγανα ή αγανίδια: Μακριά άγανα
Χρώμα στάχυος: Κιτρινόλευκο
Χρώμα αγάνων: Κιτρινόλευκο
Συμπάγεια: Συμπαγής
Μήκος: Μέτριο - μεγάλο
Σπόρος (Κόκκος)
Σχήμα: Οβάλ
Χνούδι άκρου: Μέτριο
Χρώμα: Λευκό
Ενδοσπέρμιο σε τομή: Υαλώδες

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Ανταπόκριση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες:
1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα: Πολύ ανθεκτική
2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης: Πολύ ανθεκτική
3. Αντοχή στην ξηρασία: Ικανοποιητική
β. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:
1. Κίτρινη Σκωρίαση (P. striiformis): Ανθεκτική
2. Μαύρη Σκωρίαση (P. graminis): Ανθεκτική
3. Καστανή Σκωρίαση (Ρ. triticina): Ανθεκτική
4. Άνθρακας Γυμνός (Ustilago tritici): Ανθεκτική
5. Δαυλίτης (Tilletia tritici): Ανθεκτική
6. Παρασιτικό πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides): Ανθεκτική
7. Ωίδιο (Erysiphe graminis): Ανθεκτική
8. Φουζαρίωση (Fusarium spp.): Ανθεκτική
9. Σεπτορίαση (Septoria nodorum, S. tritici): Ανθεκτική
10. Εργοτίαση (Claviseps purpurea): Ανθεκτική
γ. Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικος τύπος

Γ΄. ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Αδέλφωμα: Μέτριο έως πλούσιο
β. Βάρος 1000 κόκκων: 35 ± 5 γρ
γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό): Πολύ ανθεκτική
δ. Απόδοση: 580 ± 60 κιλά/στρ
ε. Προσαρμοστικότητα: Ειδική στα ψυχρά γόνιμα

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Εκατολιτρικό Βάρος: 77,2
β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7): 15,5 ± 0,5%
γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης): 35 ± 5
δ. Βαλορυμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 50 ± 1
ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα): Β-Α (Άριστη)

Ε΄. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

α. Εποχή Σποράς: Έναρξη εποχής σποράς
β. Ποσότητα σπόρου / στρ.: 18 κιλά/στρ
γ. Έδαφος – Κλίμα: Γόνιμα ψυχρών περιοχών
δ. Αποδόσεις: Πολύ υψηλές (μέγιστη παρατηρηθείσα 800 κιλά/ στρ)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

vergina

ΒΕΡΓΙΝΑ

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη ανάπτυξη: Έρπουσα
Ύψος: Μέτριο (100± 7 εκατ)
Στάχυς
Σχήμα: Παράλληλο με οξύ άκρο
Άγανα ή αγανίδια: Αγανίδια
Χρώμα στάχυος: Λευκό
Χρώμα αγάνων: Λευκό
Συμπάγεια: Μέτρια χαλαρός
Μήκος: Μέτριο
Σπόρος (Κόκκος)
Σχήμα: Ελλειπτικό
Χνούδι άκρου: Μέτριο
Χρώμα: Κόκκινο
Ενδοσπέρμιο σε τομή: Αλευρώδες

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Ανταπόκριση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες:
1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα: Ανθεκτική
2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης: Καλή αντοχή
3. Αντοχή στην ξηρασία: Μέτρια
β. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:
1. Κίτρινη Σκωρίαση (P. striiformis): Ανθεκτική
2. Μαύρη Σκωρίαση (P. graminis): Ευπαθής
3. Καστανή Σκωρίαση (Ρ. triticina): Μέτρια ανθεκτική
4. Άνθρακας Γυμνός (Ustilago tritici): Ανθεκτική
5. Δαυλίτης (Tilletia tritici): Ανθεκτική
6. Παρασιτικό πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides): Ανθεκτική
7. Ωίδιο (Erysiphe graminis): Ανθεκτική
8. Φουζαρίωση (Fusarium spp.): Ανθεκτική
9. Σεπτορίαση (Septoria nodorum, S. tritici): Ανθεκτική
10. Εργοτίαση (Claviseps purpurea): Ανθεκτική
γ. Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικος τύπος

Γ΄. ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Αδέλφωμα: Μέτριο-πλούσιο
β. Βάρος 1000 κόκκων: 36 ± 5γρ
γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό): Καλή
δ. Απόδοση: 550 ± 60 κιλά/στρ
ε. Προσαρμοστικότητα: Γενική

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Εκατολιτρικό Βάρος: 70,5
β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7): 12,5 ± 0,5
γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης): 19 ± 2
δ. Βαλορυμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 38 ± 2
ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα): Μέτρια

Ε΄. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:


α. Εποχή Σποράς: Αρχή έως μέσα εποχής σποράς
β. Ποσότητα σπόρου / στρ.: 18 κιλά/ στρ
γ. Έδαφος - Κλίμα: Ημιγόνιμα - γόνιμα όλης της χώρας
δ. Αποδόσεις: Υψηλές (μέγιστη παρατηρηθείσα 800 κιλά/στρ)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ(Οίκος Σπορ/γής): ΚΕΣΠΥ

 

gekora e

ΓΕΚΟΡΑ Ε

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη ανάπτυξη: Όρθια
Ύψος: Κοντή (75 ± 15 εκατ)
Στάχυς
Σχήμα: Παράλληλος με οξύ άκρο
Άγανα ή αγανίδια: Μακριά άγανα
Χρώμα στάχυος: Κιτρινόλευκο
Χρώμα αγάνων: Κιτρινόλευκο
Συμπάγεια: Μέτρια
Μήκος: Μέτριο
Σπόρος (Κόκκος)
Σχήμα: Ωοειδές
Χνούδι άκρου: Μέτριο
Χρώμα: Καφέ
Ενδοσπέρμιο σε τομή: Υαλώδες

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Ανταπόκριση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες:
1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα: Μέτρια-καλή αντοχή
2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης: Μέτρια αντοχή
3. Αντοχή στην ξηρασία: Ικανοποιητική
β. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:
1. Κίτρινη Σκωρίαση (P. striiformis): Μέτρια ανθεκτική
2. Μαύρη Σκωρίαση (P. graminis): 'ριστη αντοχή
3. Καστανή Σκωρίαση (Ρ. triticina): Ικανοποιητική
4. Άνθρακας Γυμνός (Ustilago tritici): Ανθεκτική
5. Δαυλίτης (Tilletia tritici): Ανθεκτική
6. Παρασιτικό πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides): Ανθεκτική
7. Ωίδιο (Erysiphe graminis): Ανεκτική
8. Φουζαρίωση (Fusarium spp.): Ικανοποιητικά ανθεκτική
9. Σεπτορίαση (Septoria nodorum, S. tritici): Ανθεκτική
10. Εργοτίαση (Claviseps purpurea): Ανθεκτική
γ. Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικος τύπος

Γ΄. ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Αδέλφωμα: Μέτριο
β. Βάρος 1000 κόκκων: 45 ± 5 γρ
γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό): Ανθεκτική
δ. Απόδοση: 550 ± 60 κιλά/στρ
ε. Προσαρμοστικότητα: Ειδική στα γόνιμα εδάφη της χώρας

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Εκατολιτρικό Βάρος: 77,9
β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7): 14 ± 1
γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης): 33 ± 3
δ. Βαλορυμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 50 ± 5
ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα): Άριστη

Ε΄. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

α. Εποχή Σποράς: Στο τέλος της εποχής σποράς
β. Ποσότητα σπόρου / στρ.: 20 κιλά/στρ
γ. Έδαφος - Κλίμα: Γόνιμα με δροσερή άνοιξη
δ. Αποδόσεις: Υψηλές (μέγιστη παρατηρηθείσα 800 κιλά/στρ)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΚΕΣΠΥ και FYTO ANIMAL SERVICES-ΜΙΧΑΗΛ

 

tzenerozo

ΓΕΝΕΡΟΖΟ Ε

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη ανάπτυξη: Ημιόρθια
Ύψος: Μέτριο (105 ± 5 εκατ)
Στάχυς
Σχήμα: Ροπαλοειδές
Άγανα ή αγανίδια: Αγανίδια στην κορυφή
Χρώμα στάχυος: Κιτρινόλευκο
Χρώμα αγάνων: Κιτρινόλευκο
Συμπάγεια: Συμπαγής
Μήκος: Μέτριο
Σπόρος (Κόκκος)
Σχήμα: Ωοειδές
Χνούδι άκρου: Μέτριο
Χρώμα: Κόκκινο (καφέ)
Ενδοσπέρμιο σε τομή: Αλευρώδες

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Ανταπόκριση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες:
1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα: Ανθεκτική
2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης: Ανθεκτική
3. Αντοχή στην ξηρασία: Μέτρια
β. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:
1. Κίτρινη Σκωρίαση (P. striiformis): Άριστη αντοχή
2. Μαύρη Σκωρίαση (P. graminis): Ευπαθής
3. Καστανή Σκωρίαση (Ρ. triticina): Ευπαθής
4. Άνθρακας Γυμνός (Ustilago tritici): Ανθεκτική
5. Δαυλίτης (Tilletia tritici): Μέτρια Ανθεκτική
6. Παρασιτικό πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides): Ανθεκτική
7. Ωίδιο (Erysiphe graminis): Μέτρια Ανθεκτική
8. Φουζαρίωση (Fusarium spp.): Μέτρια Ανθεκτική
9. Σεπτορίαση (Septoria nodorum, S. tritici): Μέτρια Ανθεκτική
10. Εργοτίαση (Claviseps purpurea): Ανθεκτική
γ. Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικος τύπος

Γ΄. ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Αδέλφωμα: Πτωχό έως μέτριο
β. Βάρος 1000 κόκκων: 38 ± 5 γρ
γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό): Ανθεκτική
δ. Απόδοση: 500 ± 50 κιλά/ στρ
ε. Προσαρμοστικότητα: Ειδική στα γόνιμα ψυχρά

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Εκατολιτρικό Βάρος: 76
β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7): 13,5 ± 1,5%
γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης): 25 ± 5
δ. Βαλορυμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 38 ± 5
ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα): Ικανοποιητική

Ε΄. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

α. Εποχή Σποράς: Αρχή έως μέσο εποχής σποράς
β. Ποσότητα σπόρου / στρ.: 20 κιλά/στρ
γ. Έδαφος - Κλίμα: Γόνιμα όλης της χώρας
δ. Αποδόσεις: Υψηλές (μέγιστη παρατηρηθείσα 800 κιλά/στρ)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): AGER ΑΕ

 

gkogkas2

ΓΚΟΓΚΑΣ 2

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη ανάπτυξη: Ημιόρθια
Ύψος: Μέτριο
Στάχυς
Σχήμα: Παράλληλο
Άγανα ή αγανίδια: Μακριά άγανα
Χρώμα στάχυος: Καφέ
Χρώμα αγάνων: Καφέ
Συμπάγεια: Συμπαγής
Μήκος: Μέτριο
Σπόρος (Κόκκος)
Σχήμα: Ωοειδές
Χνούδι άκρου: Κοντό
Χρώμα: Λευκό
Ενδοσπέρμιο σε τομή: Υαλώδες

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Ανταπόκριση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες:
1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα: Ανθεκτική
2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης: Ανθεκτική
3. Αντοχή στην ξηρασία: Ανθεκτική
β. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:
1. Κίτρινη Σκωρίαση (P. striiformis): Ανθεκτική
2. Μαύρη Σκωρίαση (P. graminis): Ανθεκτική
3. Καστανή Σκωρίαση (Ρ. triticina): Ανθεκτική
4. Άνθρακας Γυμνός (Ustilago tritici): Ανθεκτική
5. Δαυλίτης (Tilletia tritici): Ανθεκτική
6. Παρασιτικό πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides): Ανθεκτική
7. Ωίδιο (Erysiphe graminis): Ανθεκτική
8. Φουζαρίωση (Fusarium spp.): Ανθεκτική
9. Σεπτορίαση (Septoria nodorum, S. tritici): Ανθεκτική
10. Εργοτίαση (Claviseps purpurea): Ανθεκτική
γ. Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικος τύπος

Γ΄. ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Αδέλφωμα: Πλούσιο
β. Βάρος 1000 κόκκων: 32 ± 4 γρ
γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό): Ανθεκτική
δ. Απόδοση: 600 ± 50 κιλά/στρ
ε. Προσαρμοστικότητα: Γενική

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Εκατολιτρικό Βάρος: 77 ± 3
β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7): 16 ± 2
γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης): 47 ± 3
δ. Βαλορυμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 55 ± 4
ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα): Α (Άριστη)

Ε΄. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

α. Εποχή Σποράς: Αρχή έως μέσο εποχής σποράς
β. Ποσότητα σπόρου / στρ.: 18 κιλά/στρ
γ. Έδαφος - Κλίμα: Σε όλους τους τύπους εδαφών της χώρας
δ. Αποδόσεις: Πολύ υψηλές στα γόνιμα της Κ. και Β. Ελλάδας

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): FYTO ANIMAL SERVICES - ΜΙΧΑΗΛ

 

dio

ΔΙΟ

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη ανάπτυξη: Ημιόρθια
Ύψος: Μέτριο (88± 6 εκατ)
Στάχυς
Σχήμα: Παράλληλος με οξύ άκρο
Άγανα ή αγανίδια: Αγανίδια στην κορυφή
Χρώμα στάχυος: Λευκό
Χρώμα αγάνων: Λευκό
Συμπάγεια: Μέτρια
Μήκος: Μέτριο
Σπόρος (Κόκκος)
Σχήμα: Ελλειπτικό
Χνούδι άκρου: Μέτριο
Χρώμα: Καφέ
Ενδοσπέρμιο σε τομή: Αλευρώδες

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Ανταπόκριση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες:
1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα: Ανθεκτική
2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης: Ανθεκτική
3. Αντοχή στην ξηρασία: Ικανοποιητική
β. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:
1. Κίτρινη Σκωρίαση (P. striiformis): Ανθεκτική
2. Μαύρη Σκωρίαση (P. graminis): Ανθεκτική
3. Καστανή Σκωρίαση (Ρ. triticina): Ανθεκτική
4. Άνθρακας Γυμνός (Ustilago tritici): Ανθεκτική
5. Δαυλίτης (Tilletia tritici): Ανθεκτική
6. Παρασιτικό πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides): Ικανοποιητική
7. Ωίδιο (Erysiphe graminis): Μέτρια ανθεκτική
8. Φουζαρίωση (Fusarium spp.): Μέτρια ανθεκτική
9. Σεπτορίαση (Septoria nodorum, S. tritici): Ανθεκτική
10. Εργοτίαση (Claviseps purpurea): Ανθεκτική
γ. Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικος τύπος

Γ΄. ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Αδέλφωμα: Μέτριο έως πλούσιο
β. Βάρος 1000 κόκκων: 36 ± 2γρ
γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό): Ανθεκτική
δ. Απόδοση: 550 ± 60 κιλά/ στρ
ε. Προσαρμοστικότητα: Γενική

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


α. Εκατολιτρικό Βάρος: 75,4
β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7): 12,5 ± 0,5%
γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης): 19 ± 2
δ. Βαλορυμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 38 ± 2
ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα): Μέτρια

Ε΄. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

α. Εποχή Σποράς: Αρχές έως μέσον της εποχής σποράς
β. Ποσότητα σπόρου/ στρ.: 18 κιλά/στρ
γ. Έδαφος - Κλίμα: Σε όλα τα εδάφη της χώρας
δ. Αποδόσεις: Υψηλές (μέγιστη παρατηρηθείσα 800 κιλά/ στρ)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΚΕΣΠΥ και AGROLAND ΑΕ

 

doirani

ΔΟΪΡΑΝΗ

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη ανάπτυξη: Ημιόρθια
Ύψος: Κοντή (85± 10 εκατ)
Στάχυς
Σχήμα: Παράλληλο
Άγανα ή αγανίδια: Μακριά άγανα
Χρώμα στάχυος: Καφέ
Χρώμα αγάνων: Καφέ
Συμπάγεια: Μέτρια
Μήκος: Μέτριο
Σπόρος (Κόκκος)
Σχήμα: Ωοειδές
Χνούδι άκρου: Μακρύ
Χρώμα: Λευκό
Ενδοσπέρμιο σε τομή: Υαλώδες

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Ανταπόκριση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες:
1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα: Ανθεκτική
2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης: Ανθεκτική
3. Αντοχή στην ξηρασία: Πολύ καλή
β. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:
1. Κίτρινη Σκωρίαση (P. striiformis): Ανθεκτική
2. Μαύρη Σκωρίαση (P. graminis): Ανθεκτική
3. Καστανή Σκωρίαση (Ρ. triticina): Ανθεκτική
4. Άνθρακας Γυμνός (Ustilago tritici): Ανθεκτική
5. Δαυλίτης (Tilletia tritici): Ανθεκτική
6. Παρασιτικό πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides): Ανθεκτική
7. Ωίδιο (Erysiphe graminis): Ανθεκτική
8. Φουζαρίωση (Fusarium spp.): Ανθεκτική
9. Σεπτορίαση (Septoria nodorum, S. tritici): Ανθεκτική
10. Εργοτίαση (Claviseps purpurea): Ανθεκτική
γ. Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικος τύπος

Γ΄. ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Αδέλφωμα: Πλούσιο
β. Βάρος 1000 κόκκων: 35 ± 5 γρ
γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό): Ανθεκτική
δ. Απόδοση: 600 ± 60 κιλά/ στρ
ε. Προσαρμοστικότητα: Γενική

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Εκατολιτρικό Βάρος: 77,2
β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7): 14 ± 0,5
γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης): 35 ± 5
δ. Βαλορυμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 46 ± 4
ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα): Α (Άριστη)

Ε΄. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

α. Εποχή Σποράς: Μέσο έως τέλος εποχής σποράς
β. Ποσότητα σπόρου / στρ.: 18 κιλά/στρ
γ. Έδαφος - Κλίμα: Ημιγόνιμα - Γόνιμα της χώρας
δ. Αποδόσεις: Πολύ υψηλές

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΓΑΙΑ Α.Ε.

 

dodoni

ΔΩΔΩΝΗ

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη ανάπτυξη: Ημιόρθια
Ύψος: Μέτριο (105 ± 10εκατ)
Στάχυς
Σχήμα: Παράλληλο με οξύ άκρο
Άγανα ή αγανίδια: Άγανα μετρίου μήκους
Χρώμα στάχυος: Κιτρινόλευκο
Χρώμα αγάνων: Χρυσοκίτρινο
Συμπάγεια: Μέτρια
Μήκος: Μέτριο
Σπόρος (Κόκκος)
Σχήμα: Ελλειπτικό
Χνούδι άκρου: Μέτριο
Χρώμα: Κόκκινο(σκούρο καφέ)
Ενδοσπέρμιο σε τομή: Υαλώδες

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Ανταπόκριση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες:
1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα: Ανθεκτική
2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης: Ανθεκτική
3. Αντοχή στην ξηρασία: Ικανοποιητική
β. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:
1. Κίτρινη Σκωρίαση (P. striiformis): Ανθεκτική
2. Μαύρη Σκωρίαση (P. graminis): Ανθεκτική
3. Καστανή Σκωρίαση (Ρ. triticina): Ανθεκτική
4. Άνθρακας Γυμνός (Ustilago tritici): Ανθεκτική
5. Δαυλίτης (Tilletia tritici): Ανθεκτική
6. Παρασιτικό πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides): Ανθεκτική
7. Ωίδιο (Erysiphe graminis): Ανθεκτική
8. Φουζαρίωση (Fusarium spp.): Ικανοποιητική αντοχή
9. Σεπτορίαση (Septoria nodorum, S. tritici): Ανθεκτική
10. Εργοτίαση (Claviseps purpurea): Ανθεκτική
γ. Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικος τύπος

Γ΄. ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Αδέλφωμα: Πλούσιο
β. Βάρος 1000 κόκκων: 35 ± 2γρ
γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό): Ανθεκτική
δ. Απόδοση: 580 ± 50 κιλά/ στρ
ε. Προσαρμοστικότητα: Ειδική στα γόνιμα όλης της χώρας

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Εκατολιτρικό Βάρος: 70,5
β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7): 13 ± 0,5%
γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης): 23 ± 2
δ. Βαλορυμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 47 ± 2
ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα): Πολύ καλή

Ε΄. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

α. Εποχή Σποράς: Αρχές έως μέσον εποχής σποράς
β. Ποσότητα σπόρου / στρ.: 18 κιλά/στρ
γ. Έδαφος - Κλίμα: Γόνιμα Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας
δ. Αποδόσεις: Υψηλές (μέγιστη παρατηρηθείσα ±800 κιλά/στρ)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΓΑΙΑ ΑΕ και FYTO ANIMAL SERVICES-ΜΙΧΑΗΛ

 

elisabet

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη ανάπτυξη: Ημιόρθια
Ύψος: Μέτριο (80 ± 10 εκ)
Στάχυς
Σχήμα: Παράλληλο
Άγανα ή αγανίδια: Μακριά άγανα
Χρώμα στάχυος: Λευκό
Χρώμα αγάνων: Λευκό
Συμπάγεια: Συμπαγής
Μήκος: Μέτριο
Σπόρος (Κόκκος)
Σχήμα: Ωοειδές
Χνούδι άκρου: Κοντό
Χρώμα: Κόκκινο
Ενδοσπέρμιο σε τομή: Υαλώδες

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Ανταπόκριση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες:
1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα: Ανθεκτική
2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης: Ανθεκτική
3. Αντοχή στην ξηρασία: Ανθεκτική
β. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:
1. Κίτρινη Σκωρίαση (P. striiformis): Ανθεκτική
2. Μαύρη Σκωρίαση (P. graminis): Ανθεκτική
3. Καστανή Σκωρίαση (Ρ. triticina): Ανθεκτική
4. Άνθρακας Γυμνός (Ustilago tritici): Ανθεκτική
5. Δαυλίτης (Tilletia tritici): Ανθεκτική
6. Παρασιτικό πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides): Ανθεκτική
7. Ωίδιο (Erysiphe graminis): Ανθεκτική
8. Φουζαρίωση (Fusarium spp.): Ανθεκτική
9. Σεπτορίαση (Septoria nodorum, S. tritici): Ανθεκτική
10. Εργοτίαση (Claviseps purpurea): Ανθεκτική
γ. Εναλλακτικότητα: Εαρινός τύπος

Γ΄. ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Αδέλφωμα: Πλούσιο
β. Βάρος 1000 κόκκων: 35 ± 3 γρ.
γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό): Ανθεκτική
δ. Απόδοση: 550 ± 60 κιλά/ στρ.
ε. Προσαρμοστικότητα: Γενική

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Εκατολιτρικό Βάρος: 78,3
β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7): 15 ± 2
γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης): 38 ± 4
δ. Βαλορυμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 52 ± 3
ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα): Α (Άριστη)

Ε΄. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

α. Εποχή Σποράς: Στο μέσο της εποχής σποράς
β. Ποσότητα σπόρου / στρ.: 18 κιλά/στρ
γ. Έδαφος - Κλίμα: Σε όλους τους τύπους εδάφους της χώρας
δ. Αποδόσεις: Πολύ υψηλές στα γόνιμα της Κ. Ελλάδας

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη

 

louros

ΛΟΥΡΟΣ

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη ανάπτυξη: Όρθια
Ύψος: Μέτριο (95 ± 5 εκατ)
Στάχυς
Σχήμα: Ροπαλοειδές
Άγανα ή αγανίδια: Μακριά άγανα
Χρώμα στάχυος: Κόκκινο (σκούρο καφέ)
Χρώμα αγάνων: Κόκκινο (σκούρο καφέ)
Συμπάγεια: Μέτρια
Μήκος: Μέτριο-μεγάλο
Σπόρος (Κόκκος)
Σχήμα: Ωοειδές
Χνούδι άκρου: Έντονο
Χρώμα: Κοκκινόλευκο (καφέ)
Ενδοσπέρμιο σε τομή: Αλευρώδες

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Ανταπόκριση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες:
1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα: Ικανοποιητική αντοχή
2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης: Ικανοποιητική αντοχή
3. Αντοχή στην ξηρασία: Καλή αντοχή
β. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:
1. Κίτρινη Σκωρίαση (P. striiformis): Ανθεκτική
2. Μαύρη Σκωρίαση (P. graminis): Ανθεκτική
3. Καστανή Σκωρίαση (Ρ. triticina): Ανθεκτική
4. Άνθρακας Γυμνός (Ustilago tritici): Ανθεκτική
5. Δαυλίτης (Tilletia tritici): Ανθεκτική
6. Παρασιτικό πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides): Ανθεκτική
7. Ωίδιο (Erysiphe graminis): Ικανοποιητική
8. Φουζαρίωση (Fusarium spp.): Ανθεκτική
9. Σεπτορίαση (Septoria nodorum, S. tritici): Ικανοποιητική
10. Εργοτίαση (Claviseps purpurea): Ανθεκτική
γ. Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικος τύπος (πρώιμη)

Γ΄. ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Αδέλφωμα: Μέτριο έως πλούσιο
β. Βάρος 1000 κόκκων: 42 ± 3 γρ
γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό): Ανθεκτική
δ. Απόδοση: 570 ± 20 κιλά/στρ
ε. Προσαρμοστικότητα: Γενική

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Εκατολιτρικό Βάρος: 71,7
β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7): 13 ± 0,5%
γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης): 30 ± 5
δ. Βαλορυμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 40 ± 5
ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα): Πολύ καλή

Ε΄. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

α. Εποχή Σποράς: Μέσα έως τέλος εποχής σποράς
β. Ποσότητα σπόρου / στρ.: 20 κιλά/ στρ
γ. Έδαφος - Κλίμα: Ημιγόνιμα έως γόνιμα όλης της χώρας
δ. Αποδόσεις: Υψηλές (μέγιστη παρατηρηθείσα 780 κιλά/ στρ)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΚΕΣΠΥ και ALPHA SEEDS ΑΕ

 

melia

ΜΕΛΙΑ

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη ανάπτυξη: Όρθια
Ύψος: Μέτριο(90 ± 8 εκατ)
Στάχυς
Σχήμα: Παράλληλος με οξύ άκρο
Άγανα ή αγανίδια: Άγανα μετρίου μήκους
Χρώμα στάχυος: Λευκοκίτρινο
Χρώμα αγάνων: Κιτρινόλευκο
Συμπάγεια: Μέτρια
Μήκος: Μέτριο
Σπόρος (Κόκκος)
Σχήμα: Ελλειπτικό
Χνούδι άκρου: Μέτριο
Χρώμα: Κιτρινόλευκο
Ενδοσπέρμιο σε τομή: Υαλώδες

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Ανταπόκριση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες:
1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα: Ικανοποιητική αντοχή
2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης: Ικανοποιητική αντοχή
3. Αντοχή στην ξηρασία: Ικανοποιητική αντοχή
β. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:
1. Κίτρινη Σκωρίαση (P. striiformis): Ανθεκτική
2. Μαύρη Σκωρίαση (P. graminis): Ικανοποιητική αντοχή
3. Καστανή Σκωρίαση (Ρ. triticina): Μέτρια αντοχή
4. Άνθρακας Γυμνός (Ustilago tritici): Ανθεκτική
5. Δαυλίτης (Tilletia tritici): Ανθεκτική
6. Παρασιτικό πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides): Ικανοποιητική αντοχή
7. Ωίδιο (Erysiphe graminis): Μέτρια αντοχή
8. Φουζαρίωση (Fusarium spp.): Ανθεκτική
9. Σεπτορίαση (Septoria nodorum, S. tritici): Ανθεκτική
10. Εργοτίαση (Claviseps purpurea): Ανθεκτική
γ. Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικος τύπος

Γ΄. ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Αδέλφωμα: Μέτριο
β. Βάρος 1000 κόκκων: 34 ± 2 γρ
γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό): Ανθεκτική
δ. Απόδοση: 560 ± 40 κιλά/ στρ
ε. Προσαρμοστικότητα: Γενική

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Εκατολιτρικό Βάρος: 78,2
β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7): 12,5 ± 0,5 %
γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης): 26 ± 2
δ. Βαλορυμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 53 ± 2
ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα): Άριστη

Ε΄. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

α. Εποχή Σποράς: Μέσα έως τέλος εποχής σποράς
β. Ποσότητα σπόρου / στρ.: 18 κιλά/στρ
γ. Έδαφος - Κλίμα: Ημιγόνιμα έως γόνιμα Κεντρ. και Β. Ελλάδας
δ. Αποδόσεις: Υψηλές (μέγιστη παρατηρηθείσα 780 κιλά/στρ)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη

 

nestos

ΝΕΣΤΟΣ

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη ανάπτυξη: Έρπουσα
Ύψος: Κοντή (71 ± 13 εκατ)
Στάχυς
Σχήμα: Παράλληλος πεπλατυσμένος
Άγανα ή αγανίδια: Αγανίδια στην κορυφή
Χρώμα στάχυος: Κιτρινόλευκο
Χρώμα αγάνων: Λευκό
Συμπάγεια: Συμπαγής
Μήκος: Μέτριο
Σπόρος (Κόκκος)
Σχήμα: Οβάλ
Χνούδι άκρου: Μέτριο
Χρώμα: Κιτρινόλευκο
Ενδοσπέρμιο σε τομή: Υαλώδες

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Ανταπόκριση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες:
1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα: Πολύ ανθεκτική
2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης: Πολύ ανθεκτική
3. Αντοχή στην ξηρασία: Ανθεκτική
β. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:
1. Κίτρινη Σκωρίαση (P. striiformis): Ανθεκτική
2. Μαύρη Σκωρίαση (P. graminis): Ανθεκτική
3. Καστανή Σκωρίαση (Ρ. triticina): Ανθεκτική
4. Άνθρακας Γυμνός (Ustilago tritici): Ανθεκτική
5. Δαυλίτης (Tilletia tritici): Ανθεκτική
6. Παρασιτικό πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides): Ανθεκτική
7. Ωίδιο (Erysiphe graminis): Ικανοποιητική αντοχή
8. Φουζαρίωση (Fusarium spp.): Ανθεκτική
9. Σεπτορίαση (Septoria nodorum, S. tritici): Ανθεκτική
10. Εργοτίαση (Claviseps purpurea): Ανθεκτική
γ. Εναλλακτικότητα: Εναλλακτικός τύπος

Γ΄. ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Αδέλφωμα: Μέτριο - πλούσιο
β. Βάρος 1000 κόκκων: 38 ± 2
γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό): Πολύ ανθεκτική
δ. Απόδοση: 600 ± 50
ε. Προσαρμοστικότητα: Ειδική στα ψυχρά γόνιμα

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Εκατολιτρικό Βάρος: 78,5
β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7): 15 ± 0,5%
γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης): 36 ± 2
δ. Βαλορυμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 48 ± 2
ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα): Β-Α (Άριστη)

Ε΄. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

α. Εποχή Σποράς: Έναρξη εποχής σποράς
β. Ποσότητα σπόρου / στρ.: 18 κιλά/στρ
γ. Έδαφος - Κλίμα: Γόνιμα ψυχρά της χώρας
δ. Αποδόσεις: Πολύ υψηλές (Μέγιστη παρατηρηθείσα > 800 κιλά/στρ)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΓΑΙΑ ΑΕ

 

orfeas

ΟΡΦΕΑΣ

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη ανάπτυξη: Ημιέρπουσα
Ύψος: Κοντή (88± 5 εκατ)
Στάχυς
Σχήμα: Παράλληλος
Άγανα ή αγανίδια: Μακριά άγανα
Χρώμα στάχυος: Καφέ
Χρώμα αγάνων: Καστανόμαυρο
Συμπάγεια: Συμπαγής
Μήκος: Μέτριο
Σπόρος (Κόκκος)
Σχήμα: Ωοειδές
Χνούδι άκρου: Μέτριο
Χρώμα: Κόκκινο
Ενδοσπέρμιο σε τομή: Αλευρώδες

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Ανταπόκριση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες:
1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα: Πολύ Ανθεκτική
2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης: Πολύ Ανθεκτική
3. Αντοχή στην ξηρασία: Πολύ Ανθεκτική
β. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:
1. Κίτρινη Σκωρίαση (P. striiformis): Ανθεκτική
2. Μαύρη Σκωρίαση (P. graminis): Ανθεκτική
3. Καστανή Σκωρίαση (Ρ. triticina): Ανθεκτική
4. Άνθρακας Γυμνός (Ustilago tritici): Ανθεκτική
5. Δαυλίτης (Tilletia tritici): Ανθεκτική
6. Παρασιτικό πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides): Ανθεκτική
7. Ωίδιο (Erysiphe graminis): Ανθεκτική
8. Φουζαρίωση (Fusarium spp.): Ανθεκτική
9. Σεπτορίαση (Septoria nodorum, S. tritici): Ανθεκτική
10. Εργοτίαση (Claviseps purpurea): Ανθεκτική
γ. Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικος τύπος

Γ΄. ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Αδέλφωμα: Ικανοποιητικό
β. Βάρος 1000 κόκκων(γρ.): 33 ± 2 γρ
γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό): Πολύ ανθεκτική
δ. Απόδοση: 600 ± 50 κιλ/ στρ
ε. Προσαρμοστικότητα: Γενική

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Εκατολιτρικό Βάρος: ± 80
β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7): 15 ± 1 %
γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης): 36 ± 2
δ. Βαλορυμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 50 ± 5
ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα): Β-Α (Άριστη)

Ε΄. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

α. Εποχή Σποράς: Στο μέσο της εποχής σποράς
β. Ποσότητα σπόρου / στρ.: 18 κιλά/στρ
γ. Έδαφος - Κλίμα: Σε όλους τους τύπους εδαφών της χώρας
δ. Αποδόσεις(κιλά/ στρ): Πολύ υψηλές (μέγιστη παρατηρηθείσα ±780 κιλά/στρ)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): AGROLAND ΑΕ

 

pineios

ΠΗΝΕΙΟΣ

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη ανάπτυξη: Όρθια
Ύψος: Μέτριο (100 ± 5 εκατ)
Στάχυς
Σχήμα: Παράλληλος
Άγανα ή αγανίδια: Μακριά άγανα
Χρώμα στάχυος: Κόκκινο
Χρώμα αγάνων: Χρυσοκίτρινο
Συμπάγεια: Μέτρια
Μήκος: Μέτριο έως μεγάλο
Σπόρος (Κόκκος)
Σχήμα: Ωοειδές
Χνούδι άκρου: Έντονο
Χρώμα: Κοκκινόλευκο (καφέ)
Ενδοσπέρμιο σε τομή: Υαλώδες

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Ανταπόκριση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες:
1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα: Ανθεκτική
2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης: Ανθεκτική
3. Αντοχή στην ξηρασία: Ικανοποιητική αντοχή
β. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:
1. Κίτρινη Σκωρίαση (P. striiformis): Ικανοποιητική αντοχή
2. Μαύρη Σκωρίαση (P. graminis): Ανθεκτική
3. Καστανή Σκωρίαση (Ρ. triticina): Ικανοποιητική αντοχή
4. Άνθρακας Γυμνός (Ustilago tritici): Ανθεκτική
5. Δαυλίτης (Tilletia tritici): Ανθεκτική
6. Παρασιτικό πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides): Ικανοποιητική αντοχή
7. Ωίδιο (Erysiphe graminis): Ανθεκτική
8. Φουζαρίωση (Fusarium spp.): Ικανοποιητική αντοχή
9. Σεπτορίαση (Septoria nodorum, S. tritici): Ανθεκτική
10. Εργοτίαση (Claviseps purpurea): Ανθεκτική
γ. Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικος τύπος (πρώιμη)

Γ΄. ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Αδέλφωμα: Μέτριο
β. Βάρος 1000 κόκκων: 40 ± 5 γρ
γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό): Ανθεκτική
δ. Απόδοση: 650 ± 40 κιλά/στρ
ε. Προσαρμοστικότητα: Γενική

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Εκατολιτρικό Βάρος: 78
β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7): 13 ± 0,5
γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης): 28 ± 4
δ. Βαλορυμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 45 ± 5
ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα): Πολύ καλή

Ε΄. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

α. Εποχή Σποράς: Μέσα έως τέλος εποχής σποράς
β. Ποσότητα σπόρου / στρ.: 20 κιλά/στρ
γ. Έδαφος - Κλίμα: Ημιγόνιμα έως γόνιμα της χώρας
δ. Αποδόσεις: Πολύ υψηλές (μέγιστη παρατηρηθείσα 810 κιλά/στρ)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη

 

strymonas

ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη ανάπτυξη: Όρθια
Ύψος: Μέτριο(100 ± 5 εκατ)
Στάχυς
Σχήμα: Παράλληλος
'γανα ή αγανίδια: Μακριά άγανα
Χρώμα στάχυος: Κόκκινο
Χρώμα αγάνων: Χρυσοκόκκινο
Συμπάγεια: Μέτρια
Μήκος: Μέτριο – μεγάλο
Σπόρος (Κόκκος)
Σχήμα: Ωοειδές
Χνούδι άκρου: Αρκετό
Χρώμα: Κοκκινόλευκο (καφέ)
Ενδοσπέρμιο σε τομή: Υαλώδες

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Ανταπόκριση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες:
1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα: Ικανοποιητική αντοχή
2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης: Ικανοποιητική αντοχή
3. Αντοχή στην ξηρασία: Ικανοποιητική
β. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:
1. Κίτρινη Σκωρίαση (P. striiformis): Ανθεκτική
2. Μαύρη Σκωρίαση (P. graminis): Ανθεκτική
3. Καστανή Σκωρίαση (Ρ. triticina): Ανθεκτική
4. Άνθρακας Γυμνός (Ustilago tritici): Ανθεκτική
5. Δαυλίτης (Tilletia tritici): Ανθεκτική
6. Παρασιτικό πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides): Ικανοποιητική αντοχή
7. Ωίδιο (Erysiphe graminis): Ανθεκτική
8. Φουζαρίωση (Fusarium spp.): Ικανοποιητική αντοχή
9. Σεπτορίαση (Septoria nodorum, S. tritici): Ικανοποιητική αντοχή
10. Εργοτίαση (Claviseps purpurea): Ανθεκτική
γ. Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικος τύπος

Γ΄. ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Αδέλφωμα: Μέτριο
β. Βάρος 1000 κόκκων: 40 ± 5 γρ
γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό): Ανθεκτική
δ. Απόδοση: 620 ± 40 κιλά/ στρ
ε. Προσαρμοστικότητα: Γενική

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Εκατολιτρικό Βάρος: 78
β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7): 13 ± 0,5%
γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης): 30 ± 5
δ. Βαλορυμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 50 ± 5
ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα): Άριστη

Ε΄. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

α. Εποχή Σποράς: Μέσα έως τέλος εποχής σποράς
β. Ποσότητα σπόρου / στρ.: 20 κιλά/στρ
γ. Έδαφος - Κλίμα: Ημιγόνιμα έως γόνιμα όλης της χώρας
δ. Αποδόσεις: Πολύ υψηλές (μέγιστη παρατηρηθείσα 780 κιλά/στρ)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): Διαθέσιμη

 

oropos

ΩΡΩΠΟΣ

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτη ανάπτυξη: Ημιόρθια
Ύψος: Μέτριο (100 ± 5 εκατ)
Στάχυς
Σχήμα: Παράλληλο
Άγανα ή αγανίδια: Μακριά άγανα
Χρώμα στάχυος: Καφέ
Χρώμα αγάνων: Καφέ
Συμπάγεια: Συμπαγής
Μήκος: Μέτριο
Σπόρος (Κόκκος)
Σχήμα: Ωοειδές
Χνούδι άκρου: Κοντό
Χρώμα: Κόκκινο
Ενδοσπέρμιο σε τομή: Υαλώδες

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Ανταπόκριση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες:
1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα: Ανθεκτική
2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης: Ανθεκτική
3. Αντοχή στην ξηρασία: Πολύ καλή
β. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:
1. Κίτρινη Σκωρίαση (P. striiformis): Ανθεκτική
2. Μαύρη Σκωρίαση (P. graminis): Ανθεκτική
3. Καστανή Σκωρίαση (Ρ. triticina): Ανθεκτική
4. Άνθρακας Γυμνός (Ustilago tritici): Ανθεκτική
5. Δαυλίτης (Tilletia tritici): Ανθεκτική
6. Παρασιτικό πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides): Ανθεκτική
7. Ωίδιο (Erysiphe graminis): Ανθεκτική
8. Φουζαρίωση (Fusarium spp.): Ανθεκτική
9. Σεπτορίαση (Septoria nodorum, S. tritici): Ανθεκτική
10. Εργοτίαση (Claviseps purpurea): Ανθεκτική
γ. Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικος τύπος

Γ΄. ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Αδέλφωμα Μέτριο
β. Βάρος 1000 κόκκων: 35 ± 5 γρ.
γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό): Ανθεκτική
δ. Απόδοση: 500 ± 50 κιλά/ στρ
ε. Προσαρμοστικότητα: Γενική
στ. Ξεστάχυασμα Μεσοόψιμο

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

α. Εκατολιτρικό Βάρος: 86 ± 4
β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7): 14 ± 1
γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης): 32 ± 4
δ. Βαλορυμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 50 ± 5
ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα): Α (Άριστη)

Ε΄. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

α. Εποχή Σποράς: Στο μέσο της εποχής σποράς
β. Ποσότητα σπόρου / στρ.: 18 κιλά/στρ
γ. Έδαφος - Κλίμα: Σε όλους τους τύπους εδαφών της χώρας
δ. Αποδόσεις: Πολύ υψηλές στα γόνιμα της Κ. Ελλάδος

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΚΕΣΠΥ

{backbutton}