Βρώμη

Βρώμη

Υπάρχουν δύο υποείδη βρώμης που καλλιεργούνται η κοινή βρώμη (Avena sativa) και η ερυθρά βρώμη (Avena byzantina).

Παγκοσμίως το 80% των εκτάσεων που διατίθενται για την καλλιέργεια της βρώμης καταλαμβάνονται από την A. sativa ενώ σε ζεστά κλίματα όπως είναι οι παραμεσόγειες χώρες της Αφρικής και Ευρώπης, στις νότιες Η.Π.Α. στην Αργεντινή και Αυστραλία που δεν μπορεί να αναπτυχθεί ικανοποιητικά η A. sativa καλλιεργείται η A. byzantina. Η βρώμη είναι το σιτηρό με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις σε υγρασία.

Στην Ελλάδα χαρακτηριστική είναι η κατανομή της στο δυτικό κυρίως τμήμα της χώρας που δέχεται και τις υψηλότερες βροχοπτώσεις.

Προσαρμόζεται σε ποικίλα εδάφη γιατί είναι λιγότερο απαιτητική από τα άλλα σιτηρά αρκεί να αποστραγγίζονται και να έχουν έστω και μικρή περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία.

Αποδίδει σε βαριά εδάφη καθώς και σε αμμώδη που έχουν αρκετή υγρασία. Έχει το καλύτερο ριζικό σύστημα από τα υπόλοιπα σιτηρά και αντιδρά καλύτερα στην λίπανση. Τέλος, ενώ στην αλκαλικότητα του εδάφους είναι ευαίσθητη αντέχει πολύ σε όξινα εδάφη (pH = 5, 6).

Παλαιότερα το σύνολο σχεδόν της παραγωγής χρησιμοποιόταν σαν ζωοτροφή και σχεδόν αποκλειστικά σαν τροφή των ιπποειδών. Αργότερα άρχισε να χρησιμοποιείται σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό σαν τροφή και για τα υπόλοιπα αγροτικά ζώα.

Η ποιότητα και η θρεπτική αξία της βρώμης επηρεάζεται από την αναλογία του προϊόντος σε λέπυρα, που κυμαίνεται από 20-35%.

Την τελευταία 10ετία η βρώμη άρχισε να ενδιαφέρει και να χρησιμοποιείται και για ανθρώπινη κατανάλωση. Χάρις στην υψηλή περιεκτικότητα σε σύγκριση με άλλα σιτηρά λόγω της εξαιρετικής ποιότητας των φυτικών ινών (β-γλυκάνες) καθώς και βιταμινών (α-τοκοτριενόλες) αυξήθηκε το ενδιαφέρον του καταναλωτή για αρτοσκευάσματα ή νιφάδες με βάση τη βρώμη.

Το Ινστιτούτο Σιτηρών δημιούργησε δύο ποικιλίες Βέρμιο (A. sativa) και Κασσάνδρα (A. byzantina) από ντόπιους πληθυσμούς. Επίσης έχει μία συλλογή 370 περίπου ποικιλιών βρώμης (A. sativa και A. byzantina). Μετά το 1998 προστέθηκαν δύο καινούργιες ποικιλίες αποτέλεσμα του προγράμματος βελτίωσης η Παλλήνη και η Φλέγα (A. sativa) με εξαιρετικά τεχνολογικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά για τις σύγχρονες απαιτήσεις.

 

 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Τύπος : Avena byzantina
Ύψος: Μέτριο 110-120 εκ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα με βάση το ξεστάχυασμα: Μεσοπρώιμη
Αδέλφωμα: Πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Πολύ καλή
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Μέτρια
Αντοχή στην ξηρασία: Καλή
Αντοχή στο πλάγιασμα: Πολύ καλή
Αντοχή στις ασθένειες:
α)Σκωριάσεις: Πολύ καλή
β)Ωίδιο: Πολύ καλή
γ) λοιπές: Καλή
Βάρος 1.000 κόκκων: 36 - 38 γραμμάρια
Προσαρμοστικότητα: Πολύ καλή κυρίως ημιγόνιμα έως φτωχά εδάφη, κυρίως σε σχετικά θερμές περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδος.
Απόδοση: Πολύ καλή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωτεϊνη: 13-14 %


ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ
Το φθινόπωρο σε όλες τις περιοχές εκτός των πολύ ψυχρών.

ΧΡΗΣΗ
Κτηνοτροφική

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): AGER AE

 

ΠΑΛΛΗΝΗ


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Τύπος : Avena sativa
Ύψος: Χαμηλό 90-100 εκ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα με βάση το ξεστάχυασμα: Μεσοπρώιμη
Αδέλφωμα: Πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Πάρα πολύ καλή
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Μέτρια
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Καλή
Αντοχή στην ξηρασία: Μέτρια
Αντοχή στις ασθένειες:
α)Σκωριάσεις: Πολύ καλή
β)Ωίδιο: Πολύ καλή
Βάρος 1.000 κόκκων: 34 - 38 γραμμάρια
Προσαρμοστικότητα: Πολύ καλή κυρίως εδάφη μέσης γονιμότητας
Απόδοση: Πολύ καλή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωτεϊνη: 14-16 %


ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ
Το φθινόπωρο σε όλες τις περιοχές εκτός των πολύ ψυχρών.

ΧΡΗΣΗ
Κτηνοτροφική

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): AGROLAND AE, ΚΕΣΠΥ και FYTOANIMAL SERVICES-ΜΙΧΑΗΛ

 

Br Pigasos

ΠΗΓΑΣΟΣ


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Τύπος : Avena sativa
Ύψος: Χαμηλό (90-100 εκ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα με βάση το ξεστάχυασμα: Μεσοπρώιμη
Αδέλφωμα: Πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Καλή
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Πολύ καλή
Αντοχή στην ξηρασία: Μέτρια
Αντοχή στις ασθένειες:
α) Σκωριάσεις: Πολύ καλή
β) Ωίδιο: Πολύ καλή
Βάρος 1.000 κόκκων: 36 - 38 γραμμάρια
Προσαρμοστικότητα: Πολύ καλή
Απόδοση: Υψηλή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωτεϊνη: 13-14 %

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ
Το φθινόπωρο σε όλες τις περιοχές.

ΧΡΗΣΗ
Κτηνοτροφική, αλλά και ανθρώπινη κατανάλωση

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΓΑΙΑ ΑΕ

 

ΦΛΕΓΑ


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Τύπος : Avena sativa
Ύψος: Μέτριο 110-120 εκ.)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωϊμότητα με βάση το ξεστάχυασμα: Μεσοπρώιμη
Αδέλφωμα: Πλούσιο
Αντοχή στο πλάγιασμα: Πολύ καλή
Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Μέτρια
Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης: Καλή
Αντοχή στην ξηρασία: Μέτρια
Αντοχή στις ασθένειες:
α) Σκωριάσεις: Πολύ καλή
β )Ωίδιο: Πολύ καλή
Βάρος 1.000 κόκκων: 36 - 40 γραμμάρια
Προσαρμοστικότητα: Πολύ καλή κυρίως εδάφη μέσης γονιμότητας
Απόδοση: Πολύ καλή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πρωτεϊνη: 12-14 %


ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ
Το φθινόπωρο σε όλες τις περιοχές εκτός των πολύ ψυχρών.

ΧΡΗΣΗ
Κτηνοτροφική

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Οίκος Σπορ/γής): ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΛΟΚΑΣ ΕΠΕ

{backbutton}

Η Avena sativa θέλει δροσερές και υγρές περιοχές ενώ η Avena byzantinaκαλλιεργείται σε πιο θερμά κλίματα. Είναι το πιο ευαίσθητο στο ψύχος σιτηρό και το πιο απαιτητικό σε υγρασία. Είναι όμως λιγότερο απαιτητική από τα άλλα σιτηρά, ως προς τη γονιμότητα των εδαφών που καλλιεργείται. Αντέχει περισσότερο από τα άλλα σιτηρά στην οξύτητα (pH 5-6). Σαν τροφή ζώων η βρώμη είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τα άλογα αλλά και σε άλλα αγροτικά ζώα. Η θρεπτική της αξία επηρεάζεται κατά πολύ από την αναλογία του προϊόντος σε λέπυρα που κυμαίνεται από 20-35%.

Σύγχρονες τάσεις διαιτητικές, αποδίδουν ιδιαίτερες ιδιότητες στη βρώμη για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η ποικιλία βρώμης ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ( Avena byzantina) ήταν η μοναδική που σποροπαράγεται τα 20 τελευταία χρόνια, ενώ οι ποικιλίες ΦΛΕΓΑ και ΠΑΛΛΗΝΗ (A. sativa) είναι νέες και ιδιαίτερα υποσχόμενες :

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ: Ποικιλία πρώιμη, ιδιαίτερη προσαρμοστικότητα, με αντοχή στο πλάγιασμα, τις ασθένειες και τις ξηροθερμικές συνθήκες και με σταθερά υψηλές αποδόσεις. A. byzantina

ΦΛΕΓΑ: Ποικιλία πρώιμη, χαμηλού ύψους, με ιδιαίτερη αντοχή στο πλάγιασμα, ανθεκτική στις ασθένειες και τις ξηροθερμικές συνθήκες και με σταθερά υψηλές αποδόσεις. Υψηλή διατροφική αξία. A. sativa

ΠΑΛΛΗΝΗ: Ποικιλία πρώιμη, χαμηλού ύψους, με ιδιαίτερη αντοχή στο πλάγιασμα, ανθεκτική στις ασθένειες και τις ξηροθερμικές συνθήκες και με σταθερά υψηλές αποδόσεις. Υψηλή διατροφική αξία. A. sativa

ΒΕΡΜΙΟ: Ποικιλία υψηλή, μέσης πρωιμότητας με αντοχή στο κρύο, τις ασθένειες και τις ξηροθερμικές συνθήκες, με σταθερά καλές αποδόσεις για αξιοποίηση ορεινών περιοχών. A. sativa