Έρευνα & ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον χημικό χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση της ποιότητας των σιτηρών και άλλων προϊόντων φυτικής προέλευσης (λαχανικά, όσπρια, αρωματικά φυτά) καθώς και των προϊόντων μεταποίησης τους, μέσω γενετικών και αγρονομικών προσεγγίσεων, με έμφαση τη θρεπτική αξία και τις λειτουργικές ιδιότητές τους, ώστε να παραχθούν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

Πεδία ερευνητικής δραστηριότητας

 • Εκτίμηση της ποιότητας των ποικιλιών των σιτηρών και άλλων φυτογενετικών πόρων που δημιουργούν τα αντίστοιχα τμήματα Γενετικής Βελτίωσης του Ινστιτούτου, καθώς επίσης και των ξένων ποικιλιών που δοκιμάζονται ή ελέγχονται για ενδεχόμενη  καλλιέργειά τους στη χώρα μας. Το έργο αυτό βοηθά στην επιλογή των κατάλληλων και ποιοτικά ανώτερων ποικιλιών που θα προωθηθούν στην καλλιέργεια.
 • Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των φωτοχημικών και βιοδραστικών συστατικών (πολυφαινόλες, βιταμίνες, καροτενοειδή) σε προϊόντα φυτικής προέλευσης καθώς και σε προϊόντα μεταποίησης τους - Μελέτη της αντιοξειδωτικής τους ικανότητας.
 • Εμπλουτισμός των προϊόντων αρτοποιίας και μακαρονοποιίας με σκοπό την ανάπτυξη «λειτουργικών» τροφίμων.
 • Μελέτη των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των «αρχαίων» σιτηρών.
 • Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων προσδιορισμού μυκοτοξινών σε σιτηρά.
 • Διερεύνηση αξιοποίησης υποπροϊόντων βιομηχανιών τροφίμων ως συστατικά για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και προϊόντων υγιεινής διατροφής. 

 

Λοιπές δραστηριότητες εργαστηρίου

 • Παροχή υπηρεσιών σε αναλύσεις σιτηρών και άλλων προϊόντων φυτικής προέλευσης – Υποστήριξη τόσο του καλλιεργητή όσο και του φορέα εμπορίας και μεταποίησης δημητριακών με εξειδικευμένες αναλύσεις που αφορούν την αξιολόγηση του ποιοτικού δυναμικού των ποικιλιών σιτηρών.
 • Συνεργασία με Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα για την υποστήριξη πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.
 • Πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 
 • Συνεργασία σε διεθνές επίπεδο με ξένα Ινστιτούτα και οργανισμούς, όπως η Διεθνής Ένωση Επιστήμης και Τεχνολογίας Σιτηρών (ICC), με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση των μεθόδων διερεύνησης (μελέτης) των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σιτηρών, καθώς και των τρόπων επέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας  με ειδικές κατεργασίες.

 

 

Χρηματοδότηση έρευνας 

Οι παραπάνω ερευνητικές δραστηριότητες χρηματοδοτούνται από:

 • Ευρωπαϊκά ή εθνικά ανταγωνιστικά προγράμματα 
 • Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Ινστιτούτου
 • Μελέτες κατά ανάθεση

 

Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των διαφόρων ερευνητικών δραστηριοτήτων δημοσιεύονται σε διεθνή ή εθνικά επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώνονται σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. 

 

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Ηρακλή Μαρία 
Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Τεχνολογία & Χημική Ανάλυση Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 201)
Fax +302310473024

e-mail: irakli@cerealinstitute.gr