Το Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Σιτηρών μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων μετά την συνένωση του Ινστιτούτου Σιτηρών με άλλα ερευνητικά ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

Άρχισε να λειτουργεί σχεδόν παράλληλα με την ίδρυση του Ινστιτούτου Σιτηρών το 1926. Στεγάζεται σε κτίριο 800 τ.μ. στο χώρο των εγκαταστάσεων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, με την επωνυμία «Ανδρέας Βαλταδώρος», προς τιμή του αείμνηστου Χημικού, με τις προσπάθειες του οποίου τέθηκαν ουσιαστικά στη χώρα μας οι βάσεις της σύγχρονης Τεχνολογικής Έρευνας Σιτηρών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Ηρακλή Μαρία 
Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Τεχνολογία & Χημική Ανάλυση Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 201)
Fax +302310473024

e-mail: irakli@cerealinstitute.gr