Δρ. ΡάλληΠαρθενόπη

Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Διατήρηση και Αξιολόγηση Φυτικών Γενετικών Πόρων και Αξιοποίησή τους στη Γενετική Βελτίωση και στην Αγροκομία

ΙΓΒ & ΦΠ

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01

Τηλ. +302310471110 (εσωτερικό 177)

Fax +302310473024

e-mail pralli@ipgrb.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό    
 

Η Δρ Παρθενόπη Ράλλη είναι Εντεταλμένη Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με γνωστικό αντικείμενο τη Διατήρηση και Αξιολόγηση Φυτικών Γενετικών Πόρων και Αξιοποίησή τους στη Γενετική Βελτίωση και στην Αγροκομία.

Έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Γεωπονίας της Γεωπονικής Σχολής, στην κατεύθυνση της Επιστήμης Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου το 1999, το Μεταπτυχιακό της Δίπλωμα από το Τμήμα Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Γενετική & Βιοτεχνολογία το 2002 και το Διδακτορικό της Δίπλωμα από το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ με ειδίκευση στη Γενετική Βελτίωση, Αγροκομία & Ζιζανιολογία το 2015.

Εργάστηκε από το 1998 μέχρι το 2003 σε ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Γεωπονίας, της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, στον ΕΛΓΑ και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ από το 2004 εντάχθηκε στο επιστημονικό προσωπικό του πρώην Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας του ΕΘΙΑΓΕ και από το 2017 στο ερευνητικό προσωπικό του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Το ερευνητικό της αντικείμενο σχετίζεται με την επί τόπου (in situ) και εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση των φυτογενετικών πόρων και ειδικότερα με τη συλλογή, τον αναπολλαπλασιασμό σε in vitro και ex vitro περιβάλλον, τον χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση φυτικού γενετικού υλικού καλλιεργούμενων και αυτοφυών, συγγενών των καλλιεργούμενων, ειδών με τη χρήση αγροκομικών, μορφολογικών χαρακτηριστικών και μοριακών τεχνικών.

Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, σε επιτροπές και σε επιστημονικές εταιρείες. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά, σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων, καθώς και σε κεφάλαια βιβλίων. Είναι Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας των Beta του European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR), Εθνικό Εστιακό Σημείο για τον European Search Catalogue for Plant Genetic Resources (EURISCO) και τακτικό μέλος και άλλων ευρωπαϊκών και εθνικών Ομάδων και Δικτύων, που ασχολούνται με τη διατήρηση και τη διαχείριση των φυτογενετικών πόρων.

 

Τελευταία ενημέρωση, Φεβρουάριος 2018