Δρ. Κουκ Κατερίνα
Αναπληρώτρια Ερευνήτρια

Καλλιέργεια, Βελτίωση και Τεχνολογία των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών
ΙΓΒ & ΦΠ
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 217) 
Fax +302310473024

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αναλυτικό Βιογραφικό    
 

Είναι πτυχιούχος Βιοχημείας του Πανεπιστήμιου του Λονδίνου και Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογικών Επιστήμων του Πανεπιστήμιου Dundee, Μεγάλης Βρετανίας. Ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στις ΗΠΑ, στο Καναδά και στην Ελλάδα εργάστηκε σε θέματα που αφορούν τον καθαρισμό και τη μελέτη της κινητικής φωτοσυνθετικών ενζύμων και κυρίως της καρβοξυλάσης/οξυγονάσης της 1,5-διφωσφορικής ριβουλόζης (RuBisCO), μηχανισμούς πρόσληψης και μεταβολισμού του άνθρακα από φωτοσυνθετικούς οργανισμούς, κυανοβακτήρια και κυανοβακτηριακές τοξίνες, καθώς και τη φωτοσύνθεση, τις καταπονήσεις των φυτών και αρωματικά φυτά και τα αιθέρια έλαιά τους.

Από το 2002 εργάζεται ως ερευνήτρια στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ με γνωστικό αντικείμενο την Καλλιέργεια, τη Βελτίωση και την Τεχνολογία των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών. Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με τη διερεύνηση της χημικής ποικιλότητας των αιθέριων ελαίων Ελληνικών αρωματικών φυτών και τον προσδιορισμό και επιλογή χημιοτύπων με υψηλή περιεκτικότητα και υψηλή ποιότητα αιθέριων ελαίων, την καλλιέργεια αρωματικών φυτών και την περαιτέρω ανάπτυξη φυτών με επιθυμητά χαρακτηριστικά, τη μελέτη της βιοποικιλότητας αυτοφυών αρωματικών φυτών, περιλαμβανομένης και την παραλαβή των αιθέριων ελαίων τους και την ανάλυση των συστατικών τους με χρωματογραφία αερίων και φασματομετρία μάζας για την αειφορική αξιοποίησή τους. Επίσης έχει ασχοληθεί με τη μελέτη θεμάτων φυσιολογίας και βιοχημείας αρωματικών φυτών.

Η ερευνητική εμπειρία αποτυπώνεται με δημοσιεύματα σε έγκυρα διεθνή περιοδικά στα πεδία δευτερογενείς μεταβολίτες και φυσιολογία φυτών. Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

 

She was awarded an honours degree in Biochemistry (BSc) from the University of London and a PhD from the Department of Biological Sciences, University of Dundee, Dundee, Great Britain. She has held Post-doctoral research fellowships, in the USA (Michigan State University), Canada (York University) and Greece (Aristotle University of Thessaloniki) working on aspects of enzyme purification and kinetics particularly of the photosynthetic enzyme ribulose 1, 5- bisphosphate carboxylase/oxygenase (RuBisCO), the characterization of photosynthetic inorganic carbon transport by algae and aspects of carbon uptake mechanisms and metabolism in photosynthetic organisms, the occurrence of cyanobacteria and cyanobacterial hepatotoxins in freshwaters and their toxicity and impacts on water quality, the use of chlorophyll fluorescence and photosynthesis as means of determining plant stress caused by biotic and abiotic parameters (heavy metals, grazing, drought), and aromatic plants and essential oils.
As of 2002-todate, she is a Research Scientist employed at the Hellenic Agricultural Organisation-Demeter, HAO-Demeter (formerly the National Agricultural Research Foundation, NAGREF), Greece. Research topics include the investigation of the chemical diversity of the essential oils of Greek aromatic plants and the identification and selection of (chemotypes) with high yielding and high quality essential oils, their cultivation and the further development of plants with desirable characteristics, the study of the biodiversity of native aromatic plants, including the isolation of their essential oils and analysis of essential oil components using Gas Chromatography - Mass Spectrometry, and further their sustainable utilization. In addition, the study of aromatic plant physiology and biochemistry.
She has participated in European and National research projects and has publications in peer-reviewed international journals in the areas of secondary metabolites and plant physiology (aromatic plants, essential oils, cyanobacterial toxins, photosynthesis, and plant stress).

Τελευταία ενημέρωση, Ιούλιος 2017