ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ BY VALUE