Administration

Ioannis Giotopoulos – Financegiotopoulos@ipgrb.gr
Alexandros Goutoudis– Informaticsgoutoudis@ipgrb.gr
Aikaterini Mandouraraki– Financekatmandouraraki@gmail.com
Petroula Pegka– Administrationpegka@ipgrb.gr
Georgios Pyretzis– Administrationpyretzis@ipgrb.gr
Kalliopi Sporidou– Financesporidou@ipgrb.gr
Maria Stikoudi– Administrationmariag@bbgk.gr
Maria Tsanaktsidou– Financetsanaktsidou@ipgrb.gr
Elisavet Tsatsaroni– Finance
Anna Fotiadou– Administrationfotiadou@ipgrb.gr
Vassiliki Chatziara – Administration (Vardates)
Anastasia Nikolaou– Finance (Vardates)