Απόφαση αποδοχής πρακτικού και έγκρισης πινάκων κατάταξης για μία (1) ανάθεση έργου Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΓΒ&ΦΠ αρ. 604/10-03-2022