Απόφαση αποδοχής πρακτικού και έγκρισης του πίνακα κατάταξης για (1) σύμβαση μίσθωσης  έργου CRETAN GREENS 4 CLIMA PRO