Απόφαση ΔΣ του Πρακτικού της αρ. 275/07-02-2022 (Κωδικός πράξης: ΚΜΡ6-0234326, MIS: 5136522)Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος