Διαδικτυακή Εκδήλωση με τίτλο: “Διατήρηση και Αξιοποίηση Τοπικών Ποικιλιών Οπωροφόρων και Αυτοφυών Μικρών Καρπών: Προβλήματα και Προοπτικές”