Διακήρυξη Διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς ποικιλιών σιτηρών, βάμβακος και κηπευτικών κυριότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *