Διακήρυξη Διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς ποικιλιών σιτηρών και κηπευτικών κυριότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ