Ενημερωτική εκδήλωση (WORKSHOP) με θέμα : Σπαρτικές μηχανές μηδενικής και μειωμένης κατεργασίας εδάφους