ΙΓΒ&ΦΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1) ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ RUMORE