Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής και εμπορίας σπόρων.