Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) του ΙΓΒ&ΦΠ της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΜΑΤΑΣ»