Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Rosa canina L.).