σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων  μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου του έργου με τίτλο: «Επανεκκίνηση της καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης με καινοτομικές προσεγγίσεις»