«Υδροπονική καλλιέργεια αμπελιού σε θερμοκήπιο για παραγωγή φύλλων με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα» (ακρωνύμιο ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ-ΥΔΡΟΦΥΛΛΑ)»