Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΓΒ&ΦΠ της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αρ. 2753/63639/22-11-2022 μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου «RICECUBE» (Κωδικός πράξης: ΚΜΡ6-0234326, MIS: 5136522)