Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση υποπροϊόντων αρωματικών φυτών για τη φυτοπροστασία στην παραγωγή κηπευτικών προϊόντων»